Mikrokrediti podjetniškega sklada le za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je popravil konec lanskega leta objavljen javni razpis za mikrokredite iz sredstev Sklada skladov SID banke. Na razpolago je 15 milijonov evrov, do njih pa bodo upravičena mikro in mala podjetja, ne pa tudi srednje velika podjetja, kot so sprva zapisali. Upravičenci bodo prejeli mikrokredite do največ 25.000 evrov.

 

 

Podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev podprl podjetja, ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo ali obratna sredstva. Kot so ob prvotni objavi razpisa v uradnem listu konec decembra zapisali v sporočilu za javnost, so prepričani, da bodo ta posojila omogočila večjo likvidnost, hitrejši razvoj in nadaljnjo rast podjetij.

Namen posojil je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja. Najnižji znesek posojila je 5000 evrov, najvišji pa 25.000 evrov. V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja, je dovoljeno financirati naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc) in obratna sredstva (stroški materiala, storitev in dela).

Javni razpis ima tri prijavne roke: 20. januar do 14. ure, 10. februar do 14. ure in 1. marec do 14. ure, če sredstva ne bodo prej odobrena, pri čemer kreditojemalec lahko po tem javnem razpisu prejme največ en mikrokredit.

Source
STA
Back to top button