Ljubljana v boju za naziv podnebno nevtralnega mesta uspešno čez prvo sito

Mestna občina Ljubljana je uspešno prestala prvi korak presoje v okviru misije podnebno nevtralnih in pametnih mest v EU do leta 2030. Za to je morala pripraviti obsežno dokumentacijo, z nazivom pa bo dobila prednost pri črpanju evropskih sredstev. Čaka pa občino velik izziv – izjemno zmanjšati emisije ogljikovega dioksida.

Vodja oddelka za varstvo okolja na ljubljanski občini Nataša Jazbinšek Seršen je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da je morala občina v okviru misije pripraviti obsežno dokumentacijo – akcijski načrt razogljičenja z investicijskim planom, vizijo in zaveze za uresničitev ciljev.

“Lahko rečem, da je bil to res izjemno zahteven proces, trajal je več kot leto in pol,” je izpostavila. Dokumentacijo, ki ima prek 700 strani, so posredovali v dvostopenjsko presojo. V okviru prve stopnje jim je skupina strokovnjakov iz cele Evrope podelila 96 od 100 točk, zdaj poteka druga faza, in sicer na ravni Evropske komisije.

Oznaka ogljično nevtralno mesto bo za Ljubljano pomembna, ker bo dobila prednost pri črpanju evropskih sredstev.

V Ljubljani na prebivalca v povprečju odpade 7,3 tone emisij ogljikovega dioksida, razdelanih na področju energetike, prometa, odpadkov, stanovanj, ponorov pa je, ne glede na to, da je prestolnica zelo zelena, zelo malo, le 4,5 odstotka, je opozorila Jazbinšek Seršen. “Treba je vedeti, da so gozdovi, ki prekrivajo velik del površine Ljubljane, že zasičeni z emisijami ogljikovega dioksida,” je pojasnila.

Emisije bi bilo zato treba po njenih besedah izjemno zmanjšati, v tej luči pa je pomembno vsako ozelenjevanje in obdelovanje kmetijskih površin – tudi pozimi. Pomembni bodo projekti na področjih energetike mobilnosti, energetske prenove objektov, pri ukrepih pa bodo poleg Ljubljane pomembno vlogo odigrali tudi država, gospodarstvo, gospodinjstva. Pripravljeni akcijski načrt kaže, “da znamo priti do tega cilja”, je podčrtala predstavnica občine.

Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da si bodo prizadevali za dodatno povečanje zelenih površin. Sam se zavzema za preselitev Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) iz Šiške v Stanežiče. Prostor, kjer je zdaj LPP, naj bi se dalo drago prodati, župan pa bi tam rad videl mestna stanovanja in park. Vnovič je omenil tudi sežigalnico, saj da bi bili izpusti, ki nastanejo pri ogrevanju na podlagi smeti, mnogo nižji od tistih, ki nastanejo pri ogrevanju na plin in kurilno olje.

Back to top button