Krajevna skupnost in civilna iniciativa v Begunjah proti širitvi Elana

Potem ko je Elan izrazil namere o ureditvi novega parkirišča in širitvi proizvodnje, se je v Begunjah na Gorenjskem oblikovala civilna iniciativa, katere predstavniki so na današnji novinarski konferenci izrazili nasprotovanje načrtom podjetja. Širitvi podjetja nasprotuje tudi krajevna skupnost.

Elan je svoje načrte krajanom predstavil na srečanju 24. aprila. Vodstvo podjetja je pojasnilo, da Elan potrebuje več prostora za divizijo kompozitov, zato je treba drugače organizirati parkirišča. Te bi podjetje uredilo na zelenih površinah na drugi strani ceste, kar prostorski akti dopuščajo, bi pa podjetje moralo prej odkupiti omenjena zemljišča.

Svet krajevne skupnosti je prejšnji teden povzel ugotovitve srečanja in zavzel skupno stališče. V izjavi za javnost navaja, da Krajevna skupnost Begunje podpira rast gospodarstva, vendar pa izraža skrb glede varovanja okolja in zdravja ljudi. “Predvsem nas skrbi ozadje načrtovane umazane industrije, ki ne sodi v vas, ampak v industrijske cone z ustrezno infrastrukturo,” je zapisala predsednica Krajevne skupnosti Begunje Marija Hrovat.

Kot je dodala, ne podpirajo dodatnega uničevanja zelenih in kmetijskih površin. Poleg tega bi bila z novim parkiriščem čez cesto za vedno uničena veduta kraja. “Begunje z okoliškimi vasmi nočemo degradiranega bivalnega okolja, ki bi se utapljal med proizvodnimi halami, hrupom, prometom in škodljivi izpusti,” je opozorila.

Krajevna skupnost od Elana zato zahteva, da ponovno preuči možnosti v okviru svojih proizvodnih kapacitet oziroma preseli načrtovano dejavnost na novo lokacijo in premisli o gradnji parkirne hiše pod zemljo oziroma ureditvi parkirišč znotraj svojih prostorov.

V Begunjah se je zaradi načrtov podjetja oblikovala tudi civilna iniciativa z geslom Poliester z razlogom iz vasi v industrijsko cono!. Kot je na današnji novinarski konferenci, na kateri je bilo prisotnih tudi več krajanov, povedal njen predstavnik Andrej Čufer, bi moral Elan proizvodnjo kompozitov oziroma komponent za vetrne elektrarne preseliti na drugo lokacijo.

“Čas je, da se usede stroka in tujerodnemu kapitalu razloži, kaj je v interesu lokalnega prebivalstva in Slovenije,” je ocenil Čufer. Poudaril je, da je proizvodnja Elana zaradi smradu stirena, steklenih vlaken, prahu in dimnih plinov plastike neprijetna, prav tako pa tudi požarno nevarna. Spomnil je, da plovila gorijo zelo hitro, kar se je pred leti pokazalo v bližnjem Seawayu.

Boji se tudi pregrevanja črnih sončnih panelov, s katerimi je Elan prekril svoje strehe. Ti po Čufarjevem mnenju ne sodijo na strehe proizvodenj, v katerih se uporabljajo lahko hlapljive, hitro gorljive in eksplozivne snovi, kakršne so organska topila. Meni, da bi v Elanu morali urediti tudi sistem avtomatskega gašenja požara.

Čufer je povedal tudi, da v Elanovi proizvodnji skoraj ni več domačina, delovna sila se vozi iz drugih krajev, vse več pa tudi iz drugih držav. Tovarna je skozi leta vse bolj rasla in ni več ustrezno odmaknjena od bivalnega okolja. Prav tako je Čufer prepričan, da bi njena nadaljnja širitev uničila možnosti razvoja turizma.

Kot idealno lokacijo, kamor bi Elan lahko preselil proizvodnjo kompozitov za vetrne elektrarne, Čufer vidi območje Hrušice tik ob izvozu za avtocesto. Tam bi bil proizvodni objekt od prvih hiš oddaljen 350 in ne 20 metrov. Enostavnejša bi bila tudi procedura nakladanja izdelkov na tovornjake.

Drugi predstavnik civilne iniciative Janez Urbanc je opozoril na to, da je ključnega pomena usmeritev občine, k s svojimi prostorskimi plani kreira pogoje bivanja in kakovost življenja občanov. Zato je Občini Radovljica podal pobudo za ureditev ceste da bi se parkirišča nadomestila s parkirnim objektom na lokaciji, kjer bi bil za Begunje kar najmanj moteč.

Back to top button