Krajane Žužemberka razburja načrtovana gradnja centra za predelavo gradbenih odpadkov

Krajani Žužemberka nasprotujejo gradnji centra za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov, ki ga na nekdanjem peskokopu na Kleku načrtuje podjetje Eltim. Od podjetja zahtevajo umik vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, od občine pa aktivno nasprotovanje postavitvi centra. Slednje so ponovili tudi na sredinem zboru krajanov.

Krajani, združeni v Civilno iniciativo Žužemberk, ne verjamejo zagotovilom podjetja, da bo v centru zbiralo in predelovalo zgolj nenevarne odpadke. Po besedah Iztoka Glihe iz omenjene iniciative so prepričani, da bodo na lokaciji, ki je od naselja oddaljena okoli 300 metrov, predelovali tudi nevarne odpadke, kot je na primer azbestna kritina in podobno.

Prepričani so tudi, da bo drobilnica za mletje odpadkov, kot so kamen, beton, asfalt in opeka, povzročala prevelik prah in hrup, s čimer bo prišlo do onesnaženja okolice, zmanjšanja kakovosti življenja ter padca vrednosti okoliških parcel in hiš. Izcedne vode, ki bodo pri tem nastajale, bodo po njihovem prepričanju onesnažile tudi vodne vire. Zato bodo, kot pravi, “naredili vse, da center ne bo postavljen”.

Svoje zahteve so krajani ponovili na sredinem zboru krajanov, ki je bil sklican na zahtevo 439 občanov. Na njem so med drugim izglasovali več sklepov, s katerimi so podjetje pozvali, naj umakne vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo centra, občinski svet pa, naj izda negativno mnenje postavitvi centra.

Na zboru je sicer predstavnik Eltima znova zatrdil, da center ne bo povzročal nedovoljenega hrupa in prahu, prav tako bo pred gradnjo narejena presoja vplivov na okolje. Krajani bodo lahko na izdajo gradbenega dovoljenja podali pripombe.

Na zboru je bilo tudi slišati, da poročilo o vplivih na okolje določa, da lahko center odpadke drobi največ osem ur na dan, pri čemer tega ne sme početi v nočnem času. Prav tako mora ob mletju zagotavljati vlaženje materiala, kar naj bi preprečevalo nastajanje prahu, pri tem uporabljena voda pa mora biti ustrezno mehansko prečiščena.

Veliko kritik je na zboru krajanov letelo na župana Jožeta Papeža, saj je občina na javni dražbi Eltimu prodala parcelo, kjer naj bi stal center. Papež je v izjavi za STA poudaril, da razume pomisleke krajanov, a verjame, da bodo pristojne ustanove izdale potrebna dovoljenja le, če bo investitor izpolnjeval vse okoljevarstvene in druge pogoje.

Zdi pa se mu dobro, da bi lahko v občini vse gradbene odpadke, ki nastajajo, zbirali na enem mestu, namesto da jih ljudje odlagajo na njivah in gozdovih. Napovedal je, da bo izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali na zboru krajanov sprejete sklepe, sklical v roku enega meseca.

Back to top button