Kmetijsko ministrstvo potrdilo strategijo lokalnega razvoja za Obsotelje in Kozjansko

Kmetijsko ministrstvo je potrdilo strategijo lokalnega razvoja za Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2021-2027. S tem je odprlo vrata pridobitvi skoraj dveh milijonov evrov, namenjenih sofinanciranju projektov lokalnega razvoja in vodenju lokalne akcijske skupine na območju petih občin, so sporočili iz Razvojne agencije Sotla.

Potrjena strategija po oceni agencije predstavlja temeljni dokument za usmerjanje razvojnih prizadevanj na območju Obsotelja in Kozjanskega v naslednjih sedmih letih. Sredstva, ki so na voljo, bodo namenjena spodbujanju trajnostnega gospodarskega razvoja, izboljšanju družbene infrastrukture, ohranjanju narave ter podobnim vsebinam na območju občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.

“Potrditev strategije predstavlja pomemben korak naprej za našo skupnost,” je ob tej priložnosti povedala direktorica agencije, ki bo v omenjenem programskem obdobju opravljala naloge vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine, Bojana Žaberl.

Po njenih besedah lahko zdaj začnejo izvajati načrtovane ukrepe in projekte, ki bodo prispevali k boljšemu življenju na njihovem območju.

Agencija bo v prihodnje objavila javne pozive, na katerih bodo lahko lokalni deležniki s svojimi projekti kandidirali za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Back to top button