Igorju Sircu nov mandat na čelu uprave za jedrsko varnost

Vlada je na današnji seji izdala odločbo o vnovičnem imenovanju Igorja Sirca za direktorja Uprave RS za jedrsko varnost. Sirc bo nov petletni mandat nastopil 21. junija, po izteku mandata mu pripada možnost ponovnega imenovanja.

Kot so po seji vlade zapisali na ministrstvu za naravne vire in prostor, je posebna natečajna komisija za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja uprave za jedrsko varnost najprej ugotovila, kateri kandidati izpolnjujejo natečajne pogoje.

Nato je izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti teh kandidatov za položaj direktorja na podlagi standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi.

Ugotovila je, da je glede na izpolnjevanje pogojev in strokovno usposobljenost za ta položaj primeren le en kandidat, in sicer Sirc. Sirc je univerzitetni diplomirani pravnik s končanim pravniškim izpitom, na upravi je zaposlen od leta 1998. Naloge direktorja uprave opravlja od leta 2019.

Back to top button