Evropska sredstva za vzpostavitev Slovenskega centra za krožno gospodarstvo

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj. Razpis bo vreden 3,5 milijona evrov, od tega bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj zagotovljenih 2,22 milijona evrov.

Slovenski center za krožno gospodarstvo bo predstavljal podporno okolje z osrednjo točko za podporo sistemskemu prehodu v krožno gospodarstvo in družbo. Cilj razpisa je tudi povezati aktivnosti vseh relevantnih organizacij, posameznikov in delujočih oz. nastajajočih stičišč in centrov, ki delujejo na področjih, povezanih s prehodom v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kot so biogospodarstvo, tehnološke snovne zanke, nizkoogljične tehnologije, družbene inovacije in kreativne industrije, so danes sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Javni razpis bo prispeval k vzpostavitvi podnebno nevtralnega, krožnega gospodarstva, v katerem je razvoj družbe ločen od rabe virov. Nadalje bo prispeval h krepitvi poslovnih modelov in obratovalne prakse, kjer se vrednost izdelkov, materialov in drugih virov ohranja čim dlje, prav tako pa se povečuje njihova učinkovita uporaba v proizvodnji in potrošnji. Po navedbah ministrstva bo razpis prispeval tudi k učinkovitejšemu ravnanju z viri ter k povečanju odpornosti, konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva.

Javni razpis, ki bo predvidoma objavljen v petkovem uradnem listu, se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, in sicer v okviru prednostne naloge zelena preobrazba za podnebno nevtralnost, zasleduje pa specifični cilj spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri.

Back to top button