Gospodarstvo

EU bo za prehod v zeleno industrijo namenila 10 milijard evrov

Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev 10 novih partnerstev med EU, članicami in industrijo. Cilj je pospešiti prehod v zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo ter povečati konkurenčnost industrije. EU bo zagotovila skoraj 10 milijard evrov finančnih sredstev, ki jih bodo partnerji dopolnili z vsaj enakovrednim zneskom.

Kot so sporočili iz komisije, naj bi ta skupni prispevek mobiliziral dodatne naložbe v podporo prehodu in ustvaril dolgoročne pozitivne učinke na zaposlovanje, okolje in družbo.

Cilj predlaganih institucionaliziranih evropskih partnerstev je izboljšati pripravljenost in odzivanje EU na nalezljive bolezni, razviti učinkovite nizkoogljične zrakoplove za čisto letalstvo, podpreti uporabo obnovljivih bioloških surovin pri proizvodnji energije, zagotoviti vodilni položaj Evrope na področju digitalnih tehnologij in infrastrukture ter povečati konkurenčnost železniškega prometa.

Evropska partnerstva so pristopi, ki jih omogoča program Obzorje Evropa, novi program EU za raziskave in inovacije (2021-2027). Njihov cilj je izboljšati in pospešiti razvoj in uvajanje novih inovativnih rešitev v različnih sektorjih z mobilizacijo javnih in zasebnih virov. Prispevala bodo tudi k ciljem evropskega zelenega dogovora in okrepila evropski raziskovalni prostor.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je ob tem danes tudi odprla evropske dneve industrije 2021. Pohvalila je evropsko industrijo za njeno odpornost v času pandemije covida-19, ob tem pa poudarila, da moramo upoštevati spoznanja iz krize, če želimo pospešiti okrevanje in okrepiti konkurenčnost Evrope v svetu.

Ob tem je izpostavila odvisnost Evrope od nekaterih surovin, ki izvirajo le od peščice proizvajalcev. “Zelene in digitalne tehnologije so trenutno odvisne od številnih redkih surovin. Diverzificirati moramo dobavne verige. To je cilj našega akcijskega načrta za kritične surovine. Zato smo predlagali ustanovitev evropskega združenja za surovine,” je pojasnila predsednica.

Omenila je tudi sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem v preteklem letu ter izrazila željo po oblikovanju novih in prožnih zavezništev. Dober primer tega, da javni sektor združi moči z industrijo, vidi v evropskem zavezništvu za baterije.

Source
sta.si

Povezani Članki

Back to top button