Delničarji Petrola potrdili 1,80 evra dividende

Delničarji Petrola so danes na skupščini v Ljubljani potrdili predlog vodstva družbe, da družba od 74,2 milijona evrov bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 74 milijonov evrov oz. 1,80 evra bruto na delnico. Poleg vodstva so tudi nekateri delničarji opozorili na vpliv omejitve marž pri naftnih derivatih na poslovanje.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega okoli 71,5 odstotka kapitala z glasovalno pravico, je med drugim tudi potrdila politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter jim podelila razrešnico za delo v lanskem letu.

Predsednik uprave Petrola Sašo Berger je v predstavitvi lanskega poslovanja in načrtov izpostavil vpliv regulacije cen goriv, v okviru katere so določene najvišje dovoljene marže. Te so precej nižje kot v sosednjih in drugih evropskih državah in njihova omejitev negativno vpliva na poslovanje, zavira zeleni prehod in ne zadostuje za pokrivanje operativnih stroškov, je poudaril. Država je dajatve, ki predstavljajo okoli polovico maloprodajne cene, zvišala, marže, ki predstavljajo okoli pet odstotkov maloprodajne cene, pa znižala.

Svoje pripombe bodo v okviru javne obravnave osnutka nove uredbe o določitvi cen nekaterih naftnih derivatov podali ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je povedal Berger. Družba je že prejšnji teden ob predstavitvi četrtletnih rezultatov opozorila, da bo predlagana nova uredba še zaostrila negativne učinke regulacije cen na poslovanje. Meni, da glede na tržne razmere regulacija ni več potrebna, v primeru podaljšanja regulacije pa si želi dvig dovoljenih marž na evropsko povprečje.

Back to top button