Davčna obremenitev stroškov dela lani 39,7-odstotna

Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je lani zaslužila 67 odstotkov plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 39,7 odstotka namenjenih za plačilo davčnih bremen, 60,3 odstotka pa za neto plačo. Davčna obremenitev se lani se glede na predlani ni spremenila, je danes objavil državni statistični urad.

Davčna obremenitev za samsko osebo je lani znašala 83,4 odstotka dodatne bruto plače v zaposlitvi. To pomeni, da so se neto dohodki samske osebe pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 16,6 odstotka bruto plače.

To se imenuje “past brezposelnosti”. Gre za razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu iz brezposelnosti (nadomestilo za brezposelnost v višini 80 odstotkov bruto plače zaposlene osebe, ki prejema 67 odstotkov bruto plače povprečne zaposlene osebe) v zaposlenost (67 odstotkov bruto plače povprečne zaposlene osebe).

Razlika nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjih v zaposlitvi v primerjavi z dohodki in višjimi pripadajočimi socialnimi transferji med brezposelnostjo. Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost za samsko osebo je bila za 2,9 odstotne točke nižja kot leto prej.

Davčna obremenitev plače za samsko osebo je lani znašala 48,6 odstotka (leto prej 48,8 odstotka) dodatne bruto plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto, za par z dvema otrokoma pa 100 odstotkov.

Ta kazalnik imenujejo past nizkih plač in prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto (s 33 odstotkov na 67 odstotkov bruto plače povprečne zaposlene osebe) zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke ter višje pripadajoče socialne transferje.

Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto se je v primerjavi z letom prej za samsko osebo znižala za 0,2 odstotne točke, za par z dvema otrokoma pa je ostala enaka.

Back to top button