Cene industrijskih proizvodov aprila malenkost višje

Cene industrijskih proizvodov so se aprila na mesečni ravni zvišale za 0,1 odstotka, v primerjavi s prejšnjim aprilom pa so po podatkih statističnega urada upadle za 2,9 odstotka. Na mesečni ravni so najizraziteje zrasle cene v proizvodnji drugih vozil in plovil, na letni ravni so bile najopaznejše pocenitve v oskrbi z električno energijo.

Tako cene proizvodov za prodajo na domačem trgu kot tudi za prodajo na tujih trgih so se aprila zvišale za 0,1 odstotka. Pri slednjih so na trgih držav v evrskem območju zrasle za 0,3 odstotka, na trgih držav zunaj evrskega območja pa upadle za 0,3 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

Proizvodi za široko porabo so se podražili za 0,5 odstotka. Cene surovin in proizvodov za investicije so ostale nespremenjene, medtem ko so se energenti pocenili za 0,5 odstotka.

Najizraziteje so zrasle cene v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 10,5 odstotka). Sledile so podražitve v proizvodnji pijač (za 2,5 odstotka), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 2,1 odstotka) ter proizvodnji oblačil (za 1,7 odstotka).

Po drugi strani so statistiki največji upad cen zaznali v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 11,0 odstotka), sledile so pocenitve v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 2,7 odstotka) ter proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,6 odstotka).

Na letni ravni so cene proizvodov za prodajo na domačem trgu upadle za 3,8 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa za 1,9 odstotka; na trgih držav v evrskem območju so se znižale za 3,6 odstotka, na trgih držav zunaj evrskega območja pa zvišale za 2,7 odstotka.

Pocenili so se energenti (za 9,4 odstotka) in surovine (za 5,5 odstotka), podražili pa proizvodi za široko porabo (za 1,2 odstotka) in proizvodi za investicije (za 0,7 odstotka).

Najbolj so se znižale cene v oskrbi z električno energijo (za 17,9 odstotka), sledile so pocenitve v proizvodnji kovin (za 16,3 odstotka), proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 11,7 odstotka) ter proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 7,5 odstotka).

Po drugi strani so cene najbolj zrasle v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 21,0 odstotka), sledile so podražitve v proizvodnji pijač (za 8,0 odstotka) ter proizvodnji drugih vozil in plovil (za 6,2 odstotka).

Back to top button