AmCham ostro proti dvigu davka od dohodkov pravnih oseb

Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenija) ostro nasprotuje dvigu davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga predvideva zakon o obnovi po avgustovski ujmi. Zaradi preteklih izkušenj z zasilnimi fiskalni dvigi, ko po pretečenem obdobju ni prišlo do obljubljenega znižanja davčne osnove, so do tega predloga skeptični.

V AmChamu se zavedajo, da je stiska ljudi, prizadetih v poplavah, huda, ter zagotavljajo, da so bili predstavniki gospodarstva solidarni do vseh prizadetih.

“Ob proračunskih virih in evropskih sredstvih bo v proračunski sklad največ prispevalo ravno gospodarstvo. Podpirali smo solidarnostni prispevek, ki ga je vlada predlagala v okviru interventnega zakona, in podjetja so samo v prvih 14 dneh po poplavah dobrodelnim organizacijah nakazala več kot 12 milijonov evrov,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Menijo pa, da so nekatere rešitve v predlogu zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev nesprejemljive za zagotavljanje konkurenčnega gospodarstva in prihodnosti družbe blaginje.

Predvsem ostro nasprotujejo načrtovanemu dvigu davka od dohodkov pravnih oseb prihodnje leto in v letu 2025 iz 19 na 21 odstotkov, do leta 2028 pa še za odstotno točko več. “Čeprav naj bi bil dvig začasen, smo zaradi preteklih izkušenj z zasilnimi fiskalni dvigi, ko po pretečenem obdobju ni prišlo do obljubljenega znižanja davčne osnove, do tega predloga skeptični,” so pojasnili.

Kritični so tudi do načrtovanega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki bo po njihovem prepričanju negativno vplival na kreditno aktivnost in odpornost bančnega sistema. Obenem so poudarili, da ustvarjeni dobiček bank prispeva h kapitalski krepitvi, saj v velikem deležu ostaja v bankah in hranilnicah, in torej ni izplačan v obliki dividend, s čimer se ohranja sposobnost kreditiranja.

V AmChamu vlado prav tako pozivajo k identifikaciji in jasni opredelitvi prioritetnih nalog, vezanih na sanacijo po avgustovski ujmi. Pristop vlade, ki med drugim kot prednostno nalogo navaja tretjo razvojno os in investicije v omrežje 5G, po prepričanju zbornice ni neposredno povezan s popoplavno obnovo.

“Ekonomski izračuni vzbujajo pomisleke glede fiskalnega pristopa vlade, saj kažejo, da bi predlagano povečanje davkov lahko preseglo potrebna sredstva za odpravo škode, povezane s poplavami, in se namesto tega uporabilo za financiranje proračunskega primanjkljaja,” so zapisali ter pozvali k krepitvi kulture dialoga in sodelovanja.

Back to top button