Od danes manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa

Od danes veljajo spremembe odloka o pogojih za vstop v Slovenijo, ki predvidevajo manj izjem za vstop v državo brez karantene in negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom. Pri štirih skupinah, med drugim pri čezmejnih dnevnih migrantih in tistih, ki mejo prehajajo zaradi šolanja, bo veljal negativni test, ki ni starejši od sedmih dni.

Po odloku še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo negativni izvid testa PCR ali hitrega antigenskega testa na okužbo z novim koronavirusom.

Test PCR mora biti opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja ali pri ustreznih izvajalcih v tretjih državah, pri čemer pa test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Podobno velja za hitri antigenski test, ki ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa. Te osebe lahko karanteno na domu kadarkoli prekinejo z negativnim testom.

Po novem bodo morali za prehod meje brez napotitve v karanteno negativni test, ki ne bo smel biti starejši od sedmih dni, predložiti čezmejni dnevni delovni migranti, ki delajo v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja in se vračajo v 14 urah po prehodu meje, ter osebe, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji oz. EU.

Enako bo veljalo za državljane EU, ki prihajajo iz druge članice EU, kjer opravljajo varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore; oskrbo ali nego družinskih članov; starševsko skrb in stik z otrokom; vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču; ali odpravljajo neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje in se čez mejo vračajo v roku 12 ur po prehodu meje.

Negativni test bodo potrebovale tudi osebe, ki so naročene na zdravstveno storitev v Sloveniji in se bodo čez mejo vrnile takoj po opravljeni storitvi.

Tako ostaja na seznamu še deset izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Vstop se tako med drugim dovoli osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazuje z ustreznim spričevalom, tistim, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu oz. če se vrača v Slovenijo v osmih urah po izstopu.

Source
STA
Back to top button