Kolumna: Drage evroposlanke in evroposlanci!

Šel sem na spletni izlet na stran Evropskega parlamenta. Zavihek »plače in pokojnine«. Citiram: »Mesečna plača poslanca Evropskega parlamenta znaša 10.075,18 evrov bruto in 7.853,89 evrov neto, potem ko se odštejejo davki EU in prispevki za zavarovanje (zneska na dan 1. 7. 2023). Nekdanji poslanci so v skladu s členom 14 statuta poslancev Evropskega parlamenta upravičeni do pokojnine, ko dopolnijo 63 let. Ta znaša 3,5 % njihove plače za vsako dopolnjeno leto mandata in eno dvanajstino plače za vsak nadaljnji polni mesec, vendar skupaj ne več kot 70 %.« To praktično pomeni 352 evrov pokojnine za vsako dopolnjeno leto mandata in torej 1760 evrov za petletno mandatno obdobje. 

Nadaljujem s spletnim izletom po Evropskem parlamentu. Zavihek »nadomestila«. Citiram: »Nadomestilo splošnih stroškov (4.950 evrov mesečno) je pavšalni znesek, ki poslancem omogoča kritje stroškov, na primer za najem pisarn v državi članici, v kateri so bili izvoljeni, pa tudi za strojno in programsko opremo IT, pisarniški material, mobilne telefone/naročnine in internetne naročnine. Dnevnica (350 evrov na dan), znana tudi kot dnevno nadomestilo, je pavšalni znesek, s katerim se krijejo stroški nastanitve, prehrane in s tem povezanih stroškov za vsak dan, ko poslanec v Evropskem parlamentu opravlja uradne dolžnosti.«

Nekaj več kot 10 tisoč evrov plače. 1760 evrov za pet let ‘evroposlanjenja’. Skoraj pet tisoč evrov mesečno za »splošne stroške«. Medtem mislim na pogodbo o zaposlitvi čistilke, ki sem jo imel pred časom na mizi. Njena osnovna mesečna bruto (!) plača: nekaj manj kot 400 evrov. Zelo blizu znesku ene dnevnice evroposlanca torej. V petek pa sem imel na mizi dokumentacijo ene od naših članic, ki je leta 2019 od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejela odločbo o izračunu invalidske pokojnine. 460 evrov izračunane invalidske pokojnine. Za več kot 35 let delovne dobe. Preračun »najbolj ugodnih 24 let« ni prišel niti do 600 evrov. In tako ji je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) izračunal invalidsko pokojnino v nekem, bogsigavedi zakaj ravno tako določenem, odmernem odstotku od takratne najnižje pokojninske osnove. In ZPIZovski kalkulator ji je pljunil ven številko 460 evrov. Še enkrat: 460 evrov. Še enkrat: po več kot 35 letih delovne dobe. Gospa je bila sicer invalidsko upokojena zaradi hudih kroničnih težav s hrbtenico. Čistilka. To dvoje je seveda še kako povezano. 

Skratka: evroposlanec dobi z eno dnevnico skoraj isti znesek kot znaša mesečna bruto osnovna plača naše čistilke. Evroposlanec dobi za sedemkrat krajšo delovno dobo od naše invalidsko upokojene čistilke skorajda štirikrat višjo pokojnino. 

Potem pa se spomnim še ene naše čistilke, ki je pred nekaj leti v Slovenijo prišla iz Bosne in Hercegovine. Tam je sicer desetletja opravljala vsa neplačana gospodinjska dela, v Sloveniji pa je opravljala delo čistilke. Ure in ure. Dneve in dneve. Mesece in mesece. Dokler si ni nekega dne hudo poškodovala roke in pristala na statusu invalidsko upokojene osebe. Ker pa se ji je poškodba zgodila izven dela in ker zato po nekem členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni imela dovolj zavarovalne dobe, ne prejema niti evra invalidske pokojnine. Ob nastanku invalidnosti je sicer imela 13 let, 8 mesecev in 7 dni pokojninske dobe. za uveljavljanje invalidske pokojnine pa bi po zakonodaji morala imeti 15 let pokojninske dobe. 

Naša čistilka ima s 13 leti, 8 meseci in 7 dnevi pokojninske dobe nič evrov invalidske pokojnine. Evroposlanec ima za več kot dvakrat krajše obdobje 1760 pokojnine. 

  1. maja je bil sicer rok za oddajo obrazcev s podporo kandidatom za evropske poslance ter zadnji dan za vložitev kandidatne liste za volitve v Evropski parlament. Škoda, ker bi z največjim veseljem sestavil kandidatno listo, sestavljeno izključno iz invalidsko upokojenih čistilk, gradbincev, negovalk, proizvodnih delavcev, ki životarijo na nekaj sto evrih tako imenovane pokojnine. Ali pa je sploh ne prejemajo. 

Tako pa mi zdaj v evroposlanski kampanji po Facebooku skačejo nasmejani obrazi politikov, ki dokazujejo svojo kampanjsko avtentičnost s slikami sprehodov po Sloveniji, kjer zbirajo rokovanja in srečevanja z ljudmi. Vsi nasmejani, vsi urejeni. Fotografije stilsko zbrušene. Eni v avtu, drugi peš, tretji v vlaku. Vsi pametni. Eden bolj od drugega. Avtentično, kot danes zjutraj posneta slika prežvekujočega dinozavra. 

Me prav zanima, kateri od teh izvoljenih evroposlancev bi del svoje 10.075 evrov vredne evropske plače (tako je, 10.075 evrov) mesečno namenil za finančno pomoč vsem tem zgaranim čistilkam, gradbincem, negovalkam, proizvodnim delavkam. 

Saj že vemo odgovor, kajne, (bodoči) evroposlanci in evroposlanke? 

Goran Lukić

Back to top button