Začenja se evropski teden trajnostne energije

Danes se začenja evropski teden trajnostne energije, ki se osredotoča na spodbujanje razogljičenja Evrope z zelenimi tehnologijami in rešitvami v smeri “poštenega ter pravičnega zelenega prehoda za ljudi in podjetja”. V okviru tedna bo v Bruslju potekala tudi tridnevna konferenca, med drugim s sodelovanjem mladih.

V ospredju letošnjega evropskega tedna trajnostne energije so trajnostne rešitve za izboljšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in prikaz vloge mest pri spodbujanju sprememb v smeri zelenega prehoda.

Po navedbah Evropske komisije je evropski teden trajnostne energije, ki poteka od 2007, največji letni dogodek, posvečen obnovljivim virom in učinkoviti rabi energije v EU. Pri organizaciji tedna sodelujejo države, mednarodne organizacije, strokovna združenja, raziskovalne organizacije, institucije EU in nevladne organizacije. Lani se ga je na lokaciji dogajanja v Bruslju in prek spleta udeležilo okoli 12.000 posameznikov s celega sveta.

V Bruslju se danes začenja tudi tridnevna konferenca, na kateri bodo udeleženci razpravljali o ničelnih tehnologijah, obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti. Pod okriljem konference bo potekal tudi peti evropski dan energije mladih, v okviru katerega o prehodu na trajnostno energijo v Evropi razpravljajo mladi v starosti od 18 do 34 let.

Za uspešen razvoj novih podnebnih in energetskih politik so bistvenega pomena kakovostni podatki o razmerah na področju ravnanja z energijo. Pomembno vlogo pri spremljanju in upravljanju porabe električne energije imajo napredni merilni sistemi, ki zagotavljajo podatke o porabi elektrike v realnem času, pa so ob začetku tedna trajnostne energije spomnili pri statističnem uradu.

Na podlagi teh informacij lahko po navedbah statistikov npr. gospodinjstva načrtujejo energetsko intenzivna opravila v obdobju pred konico porabe ali po njej ter s tem pripomorejo k razbremenitvi elektroenergetskega sistema. Distribucijska podjetja lahko na drugi strani ob pomoči naprednih merilnikov učinkoviteje načrtujejo in upravljajo distribucijo energije.

Po podatkih Agencije RS za energijo je bilo konec leta 2022 z naprednimi merilnimi napravami v distribucijskem sistemu opremljenih 92 odstotkov uporabnikov, 89 odstotkov pa jih je bilo povezanih v daljinski zajem merilnih podatkov.

Poraba električne energije, izmerjena z naprednimi merilniki, je bila v 2023 manjša kot tri leta prej. To je bila tudi posledica povečane samooskrbe gospodinjstev z električno energijo, pridobljeno iz sončne energije, ki je gospodinjstva niso oddala v distribucijski sistem, temveč porabila zase.

Med letoma 2020 in 2023 so gospodinjstva v Sloveniji mesečno porabila od 215 do 400 gigavatnih ur električne energije.

Back to top button