Raziskava: V Sloveniji tretjina vprašanih meni, da je več nasilja proti LGBTIQ

V Sloveniji je približno tretjina vprašanih pripadnikov skupnosti LGBTIQ mnenja, da se je število primerov nasilja nad njimi povečalo, podobno velja glede predsodkov in nestrpnosti. V EU jih sicer tako meni več kot polovica, je razvidno iz tretjega poročila Agencije EU za temeljne pravice (FRA) o napredku in izzivih na področju enakosti LGBTIQ.

V Sloveniji 34 odstotkov vprašanih ocenjuje, da se je število primerov nasilja nad osebami LGBTIQ povečalo, kar je precej pod povprečjem EU, ki znaša 59 odstotkov.

Prav tako 34 odstotkov anketiranih v Sloveniji meni, da se je v državi povečala stopnja nestrpnosti in predsodkov, leta 2019 jih je tako odgovorilo 15 odstotkov. V EU je na vse več predsodkov v tokratni raziskavi opozorilo 53 odstotkov vprašanih.

V poročilu, ki so ga objavili ta teden, še izpostavljajo, da se 26 odstotkov vprašanih izogiba določenim območjem, ker se bojijo napada. 38 odstotkov pa jih je odprtih glede tega, da so del LGBTIQ. V EU jih je glede pripadnosti skupnosti LGBTIQ odprtih 51 odstotkov.

Med vprašanimi v Sloveniji jih je še 29 odstotkov odgovorilo, da so občutili diskriminacijo na najmanj enem področju v letu pred raziskavo, 45 odstotkov pa jih je bilo v enakem obdobju žrtev nadlegovanja. V petih letih pred raziskavo pa jih je bilo osem odstotkov žrtev nasilja. Več kot polovica vprašanih (56 odstotkov) je priznala, da so bili v šoli tarča zasmehovanja, nadlegovanja in žaljenja, ker so del skupnosti LGBTIQ.

Na ravni EU jih je tako odgovorilo 67 odstotkov, kar je precej več v primerjavi z letom 2019, ko jih je tako odgovorilo 43 odstotkov.

Najnovejše poročilo o napredku in izzivih na področju enakosti oseb LGBTIQ zajema izkušnje, stališča in izzive, s katerimi se osebe LGBTIQ srečujejo v Evropi. S skupnem poročilu so izpostavili, da vse več LGBTIQ oseb v Evropi odkrito priznava svojo spolno usmerjenost, obenem pa se z nasiljem in nadlegovanjem srečujejo pogosteje kot v preteklosti.

V poročilu, ki je bil objavljen pred mednarodnim dnem boja proti homofobiji, transfobiji, bifobiji, ki ga obeležujemo danes, so izpostavljene tudi spremembe v primerjavi z letoma 2019 in 2012. Raziskava temelji na odgovorih več kot 100.000 anketirancev iz vseh 27 držav članic EU, Albanije, Severne Makedonije in Srbije. Za vsako državo so izdali tudi posebno poročilo.

Back to top button