Predstavniki Evropske komisije v Zasavju o prestrukturiranju regije

Ob zaključku izvajanja programa evropske kohezijske politike 2014-2020 sta Zasavje danes obiskali delegaciji Evropske komisije ter ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Seznanili so se z dejavnostmi Centra za pravični prehod Zasavja in drugimi projekti, med drugim namenjenimi prestrukturiranju regije.

Direktorica na generalnem direktoratu za regijsko in mestno politiko ter vodja bruseljske delegacije Sofija Alves je ob obisku poudarila, da se EU zaveda izzivov, s katerimi se soočajo regije, ki jih je prizadel zeleni prehod.

“Zato je bil tudi ustanovljen sklad za pravični prehod s skupnimi sredstvi v višini 19,2 milijarde evrov ter s ciljem zagotoviti dodatno podporo gospodarskemu prestrukturiranju, prekvalifikaciji ter spodbujanju čistejše energije in industrije,” so jo na kohezijskem ministrstvu povzeli v sporočilu za javnost.

Slovenija bo iz sklada prejela več kot 258 milijonov evrov za Zasavje in savinjsko-šaleško regijo kot premogovni regiji, je spomnila. Poudarila je, da je v celotnem procesu prehoda ključno sodelovanje. Na eni strani so imeli deležniki v obeh premogovnih regijah priložnost predlagati ključne projekte za prehod na podnebno nevtralnost, na drugi strani pa so imeli sogovornika, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki uspešno vodi celoten proces.

Izpostavila je tudi Center za demonstracijo in usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij, ki ga je Slovenija umestila med projekte strateškega pomena. Cilj projekta je vzpostavitev vrhunskega raziskovalnega centra na lokaciji nove raziskovalne enote Kemijskega inštituta.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je spomnil, da je Slovenija v obdobju 2014-2020 izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva. “Z več kot 9000 izpeljanimi projekti v tem obdobju smo uspeli izboljšati infrastrukturo, spodbuditi inovacije in ustvariti nova delovna mesta v številnih regijah po Sloveniji. Poleg tega smo okrepili socialno vključenost, podprli izobraževanje in usposabljanje ter prispevali k trajnostnemu razvoju našega okolja,” je dejal.

Ministrstvo je ta teden izdalo odločitev o podpori za javni razpis za gospodarsko prestrukturiranje v obeh premogovnih regijah, ki ga bo predvidoma v petek objavilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Skupna višina javnih sredstev iz sklada za pravični prehod, namenjenih za izvedbo tega razpisa, je 68,7 milijonov evrov. Zasavska regija bo prejela 26,2 milijona evrov, savinjsko-šaleška pa 42,5 milijona evrov.

Razpis, na katerega se bodo lahko prijavila podjetja, bo predvidoma spodbujal ustvarjanje novih delovnih mest in različne trajnostno naravnane investicije, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

Alves se bo s člani delegacije v četrtek v Ljubljani udeležila tudi slovesnosti ob koncu operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Back to top button