EU

PREDSEDOVANJE SVETU EU: Kaj sta Evropski svet in Svet Evropske unije?

Evropski svet in Svet Evropske unije sta instituciji EU, v okviru katerih se srečujejo predstavniki držav članic. V Evropskem svetu sodelujejo predsedniki držav ali vlad članic, njegova naloga pa je predvsem določanje usmeritev. V Svetu EU, ki je eno od glavnih zakonodajnih teles EU, pa se srečujejo ministri držav v različnih sestavah.

Evropski svet

V okviru Evropskega sveta se na vrhunskih srečanjih – ki običajno potekajo štirikrat letno, lahko pa tudi večkrat – sestajajo voditelji EU. Predseduje mu stalni predsednik, ki ga izvoli Evropski svet za obdobje dveh let in pol z možnostjo enkratnega podaljšanja. Ta položaj od leta 2019 zaseda Belgijec Charles Michel, ki med drugim zastopa EU v odnosih z zunanjim svetom.

Zasedanj se udeležuje tudi predsednik oziroma predsednica Evropske komisije, to je trenutno Nemka Ursula von der Leyen, piše na spletnih straneh EU.

Evropski svet predstavlja najvišjo raven političnega sodelovanja med državami EU. Odloča o skupni usmeritvi in političnih prednostnih nalogah unije. Obravnava vprašanja, ki jih ni mogoče razrešiti na nižjih ravneh medvladnega sodelovanja. Določa skupno zunanjo in varnostno politiko EU. Imenuje tudi kandidate na nekatere visoke položaje v EU, denimo v Evropski centralni banki in komisiji.

Odločitve običajno sprejema s konsenzom, v nekaterih primerih tudi soglasno ali s kvalificirano večino. Glasujejo lahko le voditelji držav ali vlad.

Svet Evropske unije

V Svetu EU pa se sestajajo vladni ministri iz vsake države članice. Nima stalnih članov, pač pa se glede na področje politike, ki je na dnevnem redu seje, sestaja v desetih različnih sestavah. Sej o posameznem področju politike se iz vsake države udeleži minister, pristojen za to področje. Srečujejo se na formalnih in neformalnih srečanjih, ki potekajo od enkrat mesečno do štirikrat letno, odvisno od sestave.

Ena od sestav je svet za zunanje zadeve, ki mu stalno predseduje visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko. Ta položaj trenutno zaseda Španec Josep Borrell. Vse druge seje sveta vodi pristojni minister države, ki predseduje Svetu EU. V drugi polovici leta bodo tako seje vodili slovenski ministri.

Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentom glavno zakonodajno telo EU. Obravnava predpise EU in jih sprejema skupaj s parlamentom na podlagi zakonodajnih predlogov Evropske komisije. Usklajuje politike držav EU na področjih gospodarske in fiskalne politike, izobraževanja, kulture, mladine in športa ter politike zaposlovanja. Skupaj s parlamentom sprejme tudi letni proračun unije.

Svet EU poleg tega na podlagi smernic Evropskega sveta določa in izvaja zunanjo in varnostno politiko EU, kar vključuje tudi razvojno in humanitarno pomoč EU, obrambo in trgovino. Skupaj z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom unije zagotavlja enotnost, doslednost in učinkovitost zunanjega delovanja EU.

Sklepa tudi sporazume med EU in drugimi državami ali mednarodnimi organizacijami. Komisiji daje mandat, da se v imenu unije pogaja o sporazumih z državami, ki niso njene članice, in mednarodnimi organizacijami. Po koncu pogajanj sprejme odločitev o podpisu in sklenitvi sporazuma, ki temelji na predlogu komisije. Prav tako sprejme končni sklep o sklenitvi sporazuma, potem ko sklenitev odobri Evropski parlament in ko sporazum ratificirajo vse države članice EU.

Ministri EU o osnutkih zakonodajnih aktov razpravljajo in glasujejo na javnih sejah. Odločitve običajno sprejemajo s kvalificirano večino. Predlog mora podpreti 55 odstotkov držav (pri 27 državah članicah to pomeni 15 držav), ki predstavljajo vsaj 65 odstotkov celotnega prebivalstva EU. Predlog lahko zavrnejo, samo če proti glasujejo vsaj štiri države, ki predstavljajo najmanj 35 odstotkov celotnega prebivalstva EU.

Za občutljive teme, kot sta zunanja in davčna politika, je potrebna soglasna odločitev. Navadna večina se uporablja pri odločanju o postopkovnih in administrativnih vprašanjih, še piše na spletnih straneh EU.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button