Nova zakonodaja za zmanjšanje emisij metana dokončno potrjena

Svet EU je danes dokončno potrdil zakonodajo za učinkovito spremljanje in zmanjšanje izpustov metana. Sprejeta zakonodaja je del svežnja Pripravljeni na 55, katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost v EU do leta 2050. Potrdili so tudi novo uredbo o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke.

Kot so sporočili iz Sveta EU, zakonodaja prinaša nove zahteve glede merjenja, poročanja in preverjanja emisij metana v energetiki. Med ukrepi za preprečevanje nastajanja emisij metana so zaznavanje in preprečevanje uhajanja metana ter omejevanja sežiganja.

Predvidena je tudi uporaba orodij za spremljanje zagotavljanja preglednosti emisij metana iz uvoza nafte, plina in premoga v EU.

Metan je drugi najpomembnejši toplogredni plin, ki vpliva na podnebne spremembe. Njegov učinek na segrevanje planeta je v primerjavi z ogljikovim dioksidom 30-krat močnejši. “Da bi dosegli cilje iz pariškega sporazuma, med katerimi sta omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija in podnebna nevtralnost do leta 2050, je treba zmanjšati izpuste metana v energetskem sektorju,” je ob sprejemu zakonodaje dejal belgijski minister za energetiko Tinne Van der Straeten.

V skladu z novimi pravili bodo morali upravljavci energetskih naprav emisije metana meriti na ravni vira nastanka in pripraviti poročila o spremljanju emisij, katerih vsebino bodo preverjali neodvisni akreditirani preveritelji.

Države članice EU bodo morale vzdrževati in redno posodabljati popis vseh virov ter pripraviti tudi načrte za ublažitev izpustov metana iz nedelujočih virov, da bi preprečile morebitna tveganja za javno zdravje in okolje. Spremljanje in merjenje emisij metana je določeno tudi v primeru rudnikov premoga, ki so zaprti ali zapuščeni manj kot 70 let. Sproščanje metana je namreč mogoče tudi v primerih, ko je proizvodnja v rudnikih ustavljena.

Nacionalni organi bodo morali izvajati redne inšpekcijske preglede, da preverijo in zagotovijo skladnost izvajalcev z zahtevami uredbe, vključno s sprejetjem nadaljnjih popravnih ukrepov.

Nova pravila bodo zdaj objavljena v uradnem listu EU in bodo začela veljati 20. dan po objavi. Prvi pregled uporabe uredbe, vključno z doseženimi stopnjami zmanjšanja emisij metana, bo Evropska komisija opravila leta 2028.

Svet EU je danes sprejel tudi uredbo o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke. Nova uredba bo nadomestila sedanjo direktivo iz leta 2009 in razširila področje uporabe, tako da bodo zahteve za okoljsko trajnostnost določene za skoraj vse vrste blaga na trgu EU. Z njo bo uveden digitalni potni list za izdelke, določa pa tudi pravila o preglednosti in prepovedih v zvezi z uničevanjem določenega neprodanega potrošniškega blaga.

“Z uredbo ustvarjamo spodbude za industrijo, da razmišlja krožno že od samega koncepta oblikovanja izdelkov, ki jih nameravajo proizvajati in prodajati v EU,” so sporočili iz Bruslja.

Back to top button