EUGospodarstvo

Ministrstvo intenzivno pripravlja strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano intenzivno pripravlja strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Prvi osnutek strateškega načrta je bil pripravljen decembra, letos pa v sodelovanju z deležniki nadaljujejo delo. Predvidoma konec tega leta bodo strateški načrt formalno posredovali na Evropsko komisijo.

Komisija je sveženj zakonodajnih predlogov za novo skupno kmetijsko politiko objavila 1. junija 2018. Od objave omenjenega zakonodajnega predloga na EU ravni poteka njegova intenzivna obravnava v okviru delovnih skupin Sveta EU, posebnega odbora za kmetijstvo ter Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, so sporočili z ministrstva.

Na podlagi pripomb držav članic je vsakokratno predsedstvo pripravilo predloge dopolnitev zakonodajnih predlogov. Pomemben napredek je bil narejen 21. oktobra 2020, ko so kmetijski ministri na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo dosegli političen konsenz na zakonodajni sveženj za reformo skupne kmetijske politike. Zaradi pandemije covida-19 se je sicer datum začetka izvajanja skupne kmetijske politike premaknil na 1. januar 2023. Novo obdobje bo sicer osredotočeno na krepitev odpornega in trajnostno naravnanega prehranskega sistema.

Na kmetijskem ministrstvu so za pripravo strateškega načrta ustanovili pet delovnih skupin, v katerih sodelujejo predstavniki inštitucij in resorjev, in sicer horizontalna skupina, skupina za pametno in odporno kmetijstvo, skupina za varovanje okolja in prilagajanje na podnebne spremembe, skupina za podeželje ter skupina za oblikovanje aktivnega oz. pravega kmeta.

Prvi osnutek strateškega načrta, pripravljen decembra, vključuje identificirane potrebe, predloge intervencij, opredeljena so finančna sredstva ter kazalniki učinka ter rezultatov. Letos pa bo ministrstvo skupaj s sodelovanjem deležnikov ter najširše javnosti oblikovalo končni nabor intervencij, ki bo narejen glede na razpoložljiva finančna sredstva, prioritizacijo, cilje ter pričakovane rezultate.

“Želimo pa si, da bi se približali zainteresirani javnosti, pridelovalcem, podjetjem na določenem območju. Sledila bo široka javna razgrnitev Strateškega načrta 2023-2027, ob tem pa bo ves čas potekalo intenzivno sodelovanje s predstavniki, imenovanimi v okviru delovnih skupin, predstavniki kmetijskih sektorjev, izvajalci predhodnega vrednotenja in pripravljavci okoljskega poročila, mnenjedajalci v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje ter drugimi ministrstvi,” so navedli. Ko bo strateški načrt medresorsko usklajen, ga bo obravnavala tudi vlada.

Source
STA
Back to top button