Ministri za energetiko dosegli dogovor o reformi trga elektrike

Ministri članic EU, pristojni za energetiko, so danes dosegli dogovor o reformi zasnove delovanja evropskega trga elektrike. Izhodišča Sveta EU za pogajanja z Evropskim parlamentom vključujejo tudi možnost sofinanciranja novih zmogljivosti proizvodnje elektrike iz jedrske energije prek t. i. pogodb za razliko.

Namen je zaščititi potrošnike pred nenavadnimi nihanji cen, kot se je zgodilo med lansko energetsko krizo, so sporočili po srečanju.

Ministri so se dogovorili, da bodo t. i. pogodbe za razliko obvezen model javnega sofinanciranja proizvodnje elektrike. Gre za pogodbe, pri katerih sta določeni zgornja in spodnja cena. Če bi bila tržna cena nad zgornjo, potem bi država od proizvajalca pobrala presežek, če bi bila nižja, pa bi morala država proizvajalcu kriti razliko.

Tovrstne dolgoročne pogodbe bi se glede na stališče Sveta uporabljale za javne naložbe v nove zmogljivosti za proizvodnjo elektrike iz vetrne, sončne, geotermalne in jedrske energije ter vode.

Ta pravila bodo sicer začela veljati šele tri leta po uveljavitvi uredbe, so navedli na Svetu EU.

V stališče so članice vključile tudi fleksibilnost glede porabe denarja, pobranega v okviru pogodb za razliko. Članice jih bodo lahko razdelile končnim uporabnikom. Z njimi pa bodo lahko financirale tudi sheme omejevanja cen ali naložbe za znižanje cen elektrike za končne uporabnike.

Evropska komisija je predlog reforme zasnove delovanja trga elektrike predstavila marca. Te bolj strukturne reforme so se v EU lotili, potem ko so spričo energetske draginje sprejeli vrsto kratkoročnih ukrepov za znižanje cen energentov. Draginja, ki se je v lanskem letu zaradi ruske agresije na Ukrajino močno zaostrila, se je medtem v veliki meri umirila.

Preverite tudi
Close
Back to top button