Komisija v proračunu 2022 največ pomoči namenja okrevanju po zdravstveni in gospodarski krizi

Evropska komisija je danes predlagala proračun za leto 2022 v višini 167,8 milijarde evrov, ki bo dopolnjen z okoli 143,5 milijarde evrov nepovratnimi sredstvi v okviru instrumenta NextGenerationEU. Gre za doslej najvišjo raven finančne pomoči za krepitev okrevanja Evrope po zdravstveni in gospodarski krizi.

“Pomagali bomo ljudem, podjetjem in regijam, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Z zelenim in digitalnim prehodom bomo vlagali v odpornost in modernizacijo Evrope. Naše prednostne naloge so, da Evropo vrnemo na pravo pot, pospešimo njeno okrevanje in jo pripravimo na prihodnost,” je, kot so sporočili iz Bruslja, dejal komisar za proračun in upravo Johannes Hahn.

Predlog proračuna za leto 2022 in nepovratna sredstva v okviru instrumenta NextGenerationEU bosta mobilizirala znatne naložbe za okrepitev gospodarskega okrevanja, varovanje trajnostnosti in ustvarjanje delovnih mest. Pri tem bo imela prednost zelena in digitalna poraba, da bi postala Evropa odpornejša in bolj pripravljena na prihodnost.

“Predlog proračuna, okrepljen z instrumentom NextGenerationEU, usmerja sredstva tja, kjer lahko največ prispevajo k okrevanju, v skladu z najnujnejšimi potrebami po okrevanju držav članic in partnerjev po svetu,” so poudarili v Bruslju.

Proračun odraža politične prednostne naloge EU, ki so pomembne za zagotovitev trajnostnega okrevanja. V ta namen Bruselj predlaga 118,4 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz instrumenta NextGenerationEU v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, 53 milijard evrov za skupno kmetijsko politiko in 972 milijonov evrov za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, 36,5 milijarde evrov za regionalni razvoj in kohezijo, 14,8 milijarde evrov za podporo partnerjem EU in interesom po svetu, 13,1 milijarde evrov za raziskave in inovacije ter 5,5 milijarde evrov za evropske strateške naložbe.

Za ljudi, socialno kohezijo in vrednote predlaga 4,7 milijarde evrov, za porabo, namenjeno za vesolje, 2,1 milijarde evrov, za okoljske in podnebne ukrepe, za zaščito meja ter za podporo kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam pri izpolnjevanju zahtev pristopnega procesa k EU predlaga po 1,9 milijarde evrov za vsako kategorijo.

Za porabo, povezano z migracijami, predlaga 1,3 milijarde evrov, za obravnavanje obrambnih in skupnih varnostnih izzivov 1,2 milijarde evrov, za zagotavljanje delujočega enotnega trga 905 milijonov evrov, za program EU za zdravje 789 milijonov evrov in za varnost 600 milijonov evrov.

Predlog proračuna za leto 2022 je del dolgoročnega proračuna EU, kot je bil sprejet konec leta 2020, njegov cilj pa je prednostne naloge spremeniti v konkretne letne rezultate. Znaten del denarnih sredstev bo tako namenjen boju proti podnebnim spremembam v skladu s ciljem 30-odstotne porabe dolgoročnega proračuna in instrumenta za okrevanje NextGenerationEU za to prednostno nalogo politike.

Predlog proračuna EU za leto 2022 vključuje odhodke v okviru instrumenta NextGenerationEU, ki se bo financiral z izposojanjem na kapitalskih trgih, in odhodke, ki jih krijejo odobritve v okviru dolgoročnih proračunskih zgornjih mej, ki se financirajo iz lastnih sredstev.

Predlagani proračun EU za leto 2022 znaša 167,8 milijarde evrov v tekočih cenah v obveznostih in 169,4 milijarde evrov v tekočih cenah v plačilih.

Instrument NextGenerationEU bo s proračunom v višini 807 milijard evrov v tekočih cenah pripomogel k odpravljanju neposredne gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, ter k pripravljenosti EU na prihodnost, so še navedli v komisiji, ki bo zdaj, ko so vse članice EU odobrile sklep o virih lastnih sredstev, začela pridobivati sredstva za financiranje okrevanja Evrope v okviru instrumenta NextGenerationEU.

Source
STA
Back to top button