Kmetijski ministri v Luksemburgu o prihodnosti kmetijstva v EU

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so na zasedanju v Luksemburgu sprejeli sklepe o prihodnosti kmetijstva v EU ter se seznanili s sporočilom o stanju skupne ribiške politike. Slovenija je v razpravi o prihodnosti kmetijstva med drugim izpostavila razvoj podeželja, družinske kmetije ter krepitev položaja kmetov v prehranski verigi.

Zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo, zadnjega v okviru belgijskega predsedovanja Svetu EU, se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić.

Na zasedanju so bili s podporo 26 držav članic sprejeti sklepi o prihodnosti kmetijstva v uniji. Ti sklepi po pojasnilih kmetijskega ministrstva vključujejo pomembna sporočila glede strateške vloge kmetijstva v EU, zlasti v luči izzivov, s katerimi se sooča kmetijstvo. Za Slovenijo je bilo, kot so v sporočilu za javbost navedli na kmetijskem ministrstvu, pomembno, da se je poudarilo pomen kmetijstva za razvoj podeželja, prehransko varnost in splošno blaginjo v uniji.

Sklepi obenem vključujejo poziv za ohranitev stabilnega in predvidljivega okvira za kmete, vključno s pravičnim plačilom ter krepitev položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano. Pozivajo še k celovitem pristopu na podlagi prehranskih sistemov, če želimo doseči trajnostno in odporno kmetijstvo.

Za Slovenijo je bilo po navedbah ministrstva prav tako pomembno, da se v prihodnjem programskem obdobju 2028-2034 zagotovi potrebna sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike. Ministrica Čalušić je posebej omenila podporo malim in družinskim kmetijam ter generacijsko prenovo. “Pomembno je tudi, da se vlogo kmetijstva ustrezno opredeli v prihodnji strateški agendi EU,” je poudarila.

Predstavniki Evropske komisije so medtem ministrom predstavili poročilo o stanju skupne ribiške politike in posvetovanjih o ribolovnih možnostih za prihodnje leto. Kot so pojasnili na kmetijskem ministrstvu, je Slovenija v okviru razprave namenila pozornost ukrepom upravljanja, ki zadevajo ribištvo v Jadranskem morju.

“Slovenija podpira nadaljevanje skupnih prizadevanj EU za trajnostno upravljanje z ribolovnimi viri,” je dejala ministrica ter dodala, da je pri pripravi in izvedbi predlogov ukrepov upravljanja nujno upoštevati potencialni vpliv ukrepov na manjše ribiške sektorje. Ministri so v razpravi o trajnostnem upravljanju z ribolovnimi viri opozorili tudi na vpliv dejanj Rusije v Baltskem morju ter na potrebo po prihodnjem razvoju odnosov na področju ribištva med EU in Norveško.

Ministrica se je ob robu zasedanja srečala s češkim kmetijskim ministrom Zdenekom Nekulo. Izmenjala sta ti poglede glede sedanje in prihodnje skupne kmetijske politike ter o dobrobiti živali. Spregovorila sta tudi o uredbi o omejevanju krčitve gozdov, ki se bo začela izvajati konec leta, so še navedli na ministrstvu.

Back to top button