Kmetijski ministri EU podprli dolgoročno vizijo za evropsko podeželje

Kmetijski ministri držav članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju podprli dolgoročno vizijo za podeželska območja EU. Poudarili so pomen podeželskih območij za evropsko gospodarstvo in družbo. Sklepe o viziji je podprla tudi državna sekretarka na slovenskem kmetijskem ministrstvu Eva Knez.

V sklepih zasedanja o dolgoročni viziji za podeželska območja so ministri priznali ključen prispevek teh območij h gospodarski moči EU, zelenemu in digitalnemu prehodu ter podnebnemu ukrepanju. Pomembna so tudi pri zagotavljanju prehranske varnosti ter ohranjanju kulturne dediščine, so sporočili s Sveta EU.

Poudarili so, da so podeželska območja kompleksna in raznolika. Soočajo se s številnimi izzivi, kot so zmanjševanje in staranje prebivalstva, omejena povezljivost, slabo razvita infrastruktura ter pomanjkanje ustreznih priložnosti za delo.

Zato je treba po mnenju ministrov zagotoviti zadostna finančna sredstva za izboljšanje infrastrukture in povezljivosti. Evropsko komisijo so pozvali k vzpostaviti instrumenta za spremljanje porabe evropskega denarja, namenjenega podeželju.

Bruselj so pozvali še, naj to vizijo razvije v strategijo za podeželje EU.

Sklepe je podprla tudi državna sekretarka na slovenskem ministrstvu za kmetijstvo Knez. “Sklepi so zaveza, da bomo vsi skupaj, tako na ravni EU kot tudi na nacionalni in lokalni ravni, stremeli k temu, da bodo ta območja tudi v prihodnje vitalna, poseljena, da bodo prispevala k blaginji ljudi, ki živijo na podeželju, in gospodarski moči EU ter zelenemu in digitalnemu prehodu,” je povedala v razpravi.

V razpravi o izvajanju strategije EU za gozdove pa je opozorila, da so v zadnjem obdobju vse bolj vidni učinki podnebnih sprememb na gozdove.

“Zato pozivamo vse ostale sektorje, da zagotovijo svoje sektorske cilje doseganja podnebne nevtralnosti. Zaradi naravnih katastrof in škode, povzročene v gozdovih, je treba dolgoročno okrepiti zdravje, stabilnost in odpornost gozdov ter zagotoviti njihove ekosistemske storitve tudi v prihodnje,” je dejala.

Na dnevnem redu zasedanja so imeli še ribolovne možnosti za Atlantik in Severno morje ter Sredozemsko in Črno morje ter predlog uredbe o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, hrani in krmi. Knez je glede slednjega poudarila, da dolgoročno ne smemo ogroziti trajnostne proizvodnje in varnosti hrane, so še zapisali na ministrstvu.

Back to top button