Inovacijska uspešnost držav članic in regij EU se še naprej izboljšuje

Evropska komisija je danes objavila podatke evropskega sistema inovacijskih kazalnikov za leto 2021, ki kažejo, da se v vsej EU uspešnost na področju inovacij še naprej izboljšuje. Od leta 2014 se je uspešnost v povprečju povečala za 12,5 odstotka. Vse članice EU so povečale naložbe v inovacije, inovacijski razkorak med njimi pa se zmanjšuje.

Države članice se pri inovacijski uspešnosti vse bolj približujejo druga drugi, saj manj uspešne države rastejo hitreje kot uspešnejše, tako da se inovacijski razkorak med njimi zmanjšuje. Kot kažejo podatki regionalnega sistema inovacijskih kazalnikov, je ta trend mogoče zaznati tudi na ravni regij EU, so sporočili pri Evropski komisiji.

Primerjava na svetovni ravni pa kaže, da je EU uspešnejša od Kitajske, Brazilije, Južne Afrike, Rusije in Indije, zaostaja pa v primerjavi z Južno Korejo, Kanado, Avstralijo, ZDA in Japonsko.

Države članice se na podlagi svoji rezultatov uvrščajo v štiri skupine uspešnosti: vodilne inovatorke, močne inovatorke, zmerne inovatorke in nastajajoče inovatorke. Švedska je še vedno vodilna inovatorka. Sledijo ji Finska, Danska in Belgija. Slovenija je uvrščena v skupino zmernih inovatork.

Kot še izhaja iz objavljenih podatkov, vodilne inovatorke in močne inovatorke prihajajo iz severne in zahodne Evrope, večina zmernih in skromnih inovatork pa iz južne in vzhodne Evrope.

Letošnji evropski sistem inovacijskih kazalnikov temelji na spremenjenem okvirju, ki vključuje nove kazalnike o digitalizaciji in okoljski trajnosti, s čimer je sistem bolj usklajen s prednostnimi nalogami EU.

“Zavezanost Evrope inovacijam se kaže v njenem nenehnem izboljševanju inovacijske uspešnosti. Vse države članice in regije EU so povečale naložbe v inovacije, inovacijska vrzel v EU pa se zmanjšuje,” je povedala komisarka za inovacije, raziskave in izobraževanje Marija Gabriel.

“V podporo inovacijski zmogljivosti Evrope se bo s programom Obzorje Evropa spodbujala odličnost ter podpirali vrhunski raziskovalci in raziskovalke ter inovatorji in inovatorke pri uvajanju sistemskih sprememb, potrebnih za zagotovitev zelene, zdrave in odporne Evrope,” je še dejala komisarka.

Source
STA
Back to top button