Evropski parlament potrdil 251 milijard evrov vredne sklade za razvoj in sodelovanje

Evropski parlament je v sredo potrdil tri sklade za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije EU v skupni vrednosti 251 milijard evrov. Za evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad je namenjenih 243 milijard evrov, za evropsko teritorialno sodelovanje Interreg pa okoli osem milijard evrov.

Regionalni in kohezijski skladi tako skupaj predstavljajo največje naložbeno orodje EU, saj jim je namenjena približno četrtina večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Evropski in kohezijski skladi naj bi prispevali k okrevanju po pandemiji covida-19, zato bodo podprli tudi kulturo, trajnostni turizem in digitalizacijo ter povečali odpornost javnega zdravstva.

Iz financiranja pa so izključene naložbe v jedrsko energijo in fosilna goriva. Do konca leta 2025 pa se lahko financirajo projekti, katerih cilj je nadomestiti premog z zemeljskim plinom.

Za program evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg bo v obdobju 2021-2027 namenjenih 8,05 milijarde evrov oziroma tri odstotke več kot v prejšnjem obdobju.

Približno 72 odstotkov teh sredstev bo namenjenih za čezmejno sodelovanje, sredstva za nadnacionalno in medregionalno sodelovanje ter sodelovanje z najbolj oddaljenimi regijami pa predstavljajo 18,2, 6,1 oziroma 3,5 odstotka. Manjšim projektom se lahko iz programa Interreg dodeli do 20 odstotkov sredstev.

Poslanci so sprejeli tudi pravila o skupnih določbah. V skladu s temi bosta morala tako program Interreg kot regionalni in kohezijski sklad usmeriti vsaj 30 odstotkov sredstev v podnebne ukrepe, krožno gospodarstvo ter naložbe v trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest. Obenem so predvideni tudi posebni ukrepi za mala in srednja podjetja ter najbolj oddaljene regije, so pojasnili.

Vse tri uredbe bodo začele veljati s 1. julijem.

Zakonodaja določa skupne določbe za regionalni in kohezijski sklad, sklad za pravični prehod, evropski socialni sklad plus ter evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Ti instrumenti skupaj predstavljajo približno tretjino celotnega proračuna EU za obdobje 2021-2027 s skupno 330 milijardami evrov.

Države, ki želijo prejeti sredstva, bodo morale spoštovati listino EU o temeljnih pravicah, cilje trajnostnega razvoja OZN in Pariški sporazum ter spodbujati enakost spolov in se boriti proti diskriminaciji, so še zapisali.

Source
STA
Back to top button