Evropska komisija želi zaostriti kazensko zakonodajo s področja spolne zlorabe otrok

Evropska komisija predlaga zaostritev kazenske zakonodaje s področja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok. S širšo opredelitvijo kaznivih dejanj, višjimi kaznimi in dodatnimi ukrepi za preprečevanje in pomoč žrtvam želijo nastopiti proti krepitvi tovrstnega kriminala v zadnjih letih in narediti več za preventivo in zaščito žrtev.

V Bruslju izpostavljajo, da se je grožnja spolnih zlorab in izkoriščanja otrok po vsej Evropski uniji okrepila. Nove priložnosti za to ustvarjata tudi večja prisotnost otrok na spletu in tehnološki razvoj. Samo leta 2022 je bilo v EU prijavljenih 1,5 milijona primerov spolne zlorabe otrok.

Trenutno veljavna pravila na tem področju so bila v EU dogovorjena leta 2011, spričo razvoja dogajanja in z namenom okrepitve preventive in zaščite žrtev pa jih je treba prilagoditi, so prepričani v Evropski komisiji.

Ta predlaga razširitev opredelitve kaznivih dejanj s tega področja, ki naj zajame še neposreden prenos zlorabe otroka in posedovanje ter izmenjavo pedofilskih priročnikov. Definicija kaznivega dejanja naj bi po novem vključevala tudi gradiva, ustvarjena s pomočjo umetne inteligence in t. i. tehnologije deepfake oz. globokih ponaredkov.

Glede na predlog naj bi poleg tega imele žrtve na voljo daljšo obdobje, v katerem bi lahko prijavile spolno zlorabo in zahtevale ukrepanje proti storilcu. Žrtve bi imele pravico do finančne odškodnine, da bi lažje naslovile dolgoročno škodo, ki so jo utrpele zaradi zlorab.

Države članice naj bi v skladu s predlogom vzpostavile poseben usklajevalni mehanizem, ki bi omogočal najboljši možen izkoristek dostopnih programov za preventivno in pomoč. Obenem naj bi namenile več sredstev za osveščanje, zlasti glede tveganj na spletu, da bi zagotovile, da bi internet postal varnejši in boljši za otroke in mlade.

Obenem bi organizatorji dejavnosti, ki vključujejo tesen stik z otroki, in organizacije, ki delujejo proti spolnim zlorabam, morale od kandidatov zahtevati izpis iz kazenske kartoteke. Vsaj uslužbenci, ki delajo v tesnem stiku z otroki, pa bi bili po novem obvezani prijaviti kaznivo dejanje s tega področja.

Kot je še sporočila komisija, današnji predlog dopolnjuje predlog ureditve iz leta 2022, ki določa obveznosti spletnih podjetij glede zaznavanja, prijav in odstranjevanje materiala spolnih zlorab otrok s svojih omrežij.

O predlogu bosta sedaj odločala Evropski parlament in Svet.

Back to top button