Evropska komisija mora Deutsche Telekomu plačati obresti na neupravičene globe

Evropska komisija mora nemškemu telekomunikacijskemu velikanu Deutsche Telekom plačati obresti na globe, ki mu jih je leta 2014 neupravičeno naložila zaradi zlorabe prevladujočega položaja na slovaškem trgu širokopasovnih telekomunikacijskih storitev, je danes sporočilo Sodišče EU.

Evropska komisija je Deutsche Telekomu globo v višini okoli 31 milijonov evrov naložila oktobra 2014. Podjetje je pri Splošnem sodišču EU nato vložilo tožbo za razglasitev ničnosti tega sklepa, a je globo januarja 2015 kljub temu plačalo.

Sodišče je tej tožbi delno ugodilo in globo znižalo za približno 12 milijonov evrov. Komisija je ta znesek nemškemu telekomunikacijskemu gigantu vrnila februarja 2019.

Deutsche Telekom je nato od Bruslja zahteval, naj mu plača zamudne obresti na ta znesek za obdobje od datuma plačila globe do datuma vračila, to je za več kot štiri leta. Ker komisija tega ni storila, se je ponovno obrnil na Splošno sodišče EU, ki je komisiji naložilo plačilo okoli 1,8 milijona evrov. Evropska komisija se je zoper to sodbo pritožila na Sodišče EU, ki pa jo je danes zavrnilo.

Če Splošno sodišče EU ali Sodišče EU globo, ki jo je komisija naložila podjetju zaradi kršitve pravil o konkurenci, odpravi ali zniža, mora ta institucija ne samo vrniti celotni znesek globe ali del te globe, ki ga je podjetje začasno plačalo, temveč tudi plačati obresti za obdobje od datuma začasnega plačila te globe do datuma vračila. Pri tem ne gre za “zamudne obresti”, temveč za obresti, katerih namen je podjetju plačati pavšalno odškodnino za nemožnost razpolaganja z zadevnim zneskom, so še pojasnili na Sodišču EU.

Back to top button