EU in Avstralija korak bližje partnerstvu na področju strateških surovin

EU in Avstralija sta danes podpisali memorandum o soglasju za dvostransko partnerstvo na področju trajnostnih kritičnih in strateških surovin, so sporočili iz Evropske komisije.

Cilj partnerstva je podpora več skupnim ciljem, pri čemer si koristi od sodelovanja obetata obe strani. EU pri tem v prvi vrsti računa na diverzifikacijo dobave surovin, potrebnih za zeleni in digitalni prehod, Avstralija pa na razvoj tega sektorja, so pojasnili v Bruslju.

Partnerstvo pokriva celotno vrednostno verigo kritičnih in strateških surovin: raziskovanje, pridobivanje, predelavo, rafiniranje, recikliranje in predelavo rudarskih odpadkov.

Sodelovanje je predvideno na več področjih. Med njimi je povezovanje vrednostnih verig trajnostnih surovin, vključno z mreženjem, skupnimi projekti (npr. prek skupnih podjetij), ustvarjanjem novih poslovnih modelov ter spodbujanjem in omogočanjem trgovinskih in naložbenih povezav.

Partnerstvo vključuje tudi sodelovanje pri raziskavah in inovacijah vzdolž vrednostnih verig surovin, vključno z znanjem o mineralih in zmanjševanjem okoljskega in podnebnega odtisa, ter sodelovanje pri spodbujanju visokih okoljskih, socialnih in upravljavskih standardov oziroma praks. Želja je izboljšati usklajevanje politik.

S podpisom memoranduma se po navedbah Evropske komisije zagotavlja okvir za izgradnjo varnih in trajnostnih vrednostnih verig ključnih in strateških surovin med EU in Avstralijo, ki bodo podpirale čisto energijo in digitalni prehod ter so pomembne za druge ključne industrijske sektorje, kot sta obramba in vesoljski promet.

V naslednjih šestih mesecih bosta EU in Avstralija skupaj razvili načrt s konkretnimi ukrepi za uresničitev strateškega partnerstva.

Back to top button