Zveza organizacij pacientov za ustanovitev agencije o kakovosti in varnosti v zdravstvu

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo, da je ob sprejemu zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu nujna tudi ustanovitev nacionalne agencije o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Agencija naj zbira in objavlja podatke o izkušnjah pacientov v zdravstvenih obravnavah in izidih zdravljenja, so pozvali na novinarski konferenci.

Osnutek zakona naj bi na ministrstvu za zdravje pripravili do 15. oktobra, v zvezi pa upajo, da bo zakon sprejet še letos. Podpredsednik zveze Franci Gerbec je dejal, da so ministrstvu posredovali pripombe in predloge na osnutek zakona iz leta 2016, ki bo osnova novega osnutka. “Mislim, da je predsednik vlade kot aktualni minister seznanjen z delom in da sta vlada in ministrstvo odločeni, da se zadeva pripravi,” je povedal Gerbec.

Kakovost in varnost naj dobita organizirano obliko tudi z novo nacionalno agencijo za kakovost in varnost, je predlagal Gerbec. Agencija naj zbira podatke o izkušnjah pacientov v zdravstvenih obravnavah in izidih zdravljenja z vprašalniki Prems in Proms, ki naj bodo odprti in dostopni vsem. “Ta dva podatka sta za pacienta ključnega pomena, da ve v kakšno ustanovo odhaja,” je pojasnil.

Zveza je ministrstvo pozvala tudi naj vzpostavijo enotni spletni portal kakovost in varnost. Po sprejetju zakona pa upajo, da se bo takoj začelo izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju kakovosti in varnosti in da to postane del kurikuluma vseh zdravstvenih šol.

Miran Rems z Zdravniške zbornice Slovenije je dodal, da si tudi na zbornici želijo ustanovitev agencije. Ta mora biti neodvisna, saj bosta le tako zagotovljeni njena solidnost in učinkovitost, kakovost v zdravstvu pa bo obravnavana v celoti. Trenutno v Sloveniji nihče ne skrbi tudi za pripravo poročil s podatki o uspešnosti zdravljenja, zato Rems pričakuje, da bo za to zadolžena agencija.

Generalni sekretar zveze Gregor Cuzak pa je dejal, da si želijo, da bo agencija organ z ustreznimi pooblastili in z dovolj moči in pristojnosti za sankcioniranje nesprejemljivih vedenj.

Na novinarski konferenci so se dotaknili tudi organizacije svetovnega dneva varnosti pacientov, ki je potekal v nedeljo, pred tem pa je zveza organizirala številne dogodke. Gerbec je ocenil, da so z njimi odprli širšo razpravo o varnosti pacientov in omogočili dialog med pacienti in zdravstvenimi ustanovami.

Ob dnevu so ugotovili, da so na področju varnosti pacientov v Sloveniji na začetku procesa, številni zdravstveni zavodi pa da nimajo svetov pacientov. “To je ena od pomembnih možnosti, da pacienti lahko organizirano vplivamo na izboljšanje kakovosti in varnosti,” je še povedal.

Zveza splošne bolnišnice in zdravstvene domove spodbuja tudi k ustanovitvi sosveta uporabnikov. To je neobvezujoč, svetovalni organ, ki združuje paciente, invalide in upokojence. “Nekateri zdravstveni domovi in splošne bolnišnice ga že imajo in izkaže se, da sosvet močno poveča kredibilnost in relevantnost nudenja oskrbe v določenem okolju,” je ocenil Cuzak.

Back to top button