Zdravniške organizacije: Nesmiselni ukrepi ne bodo rešili javnega zdravstva, ampak ga bodo potisnili čez rob

Zdravniške organizacije v skupni izjavi o stanju v slovenskem zdravstvu opozarjajo, da nesmiselni ukrepi ne bodo rešili javnega zdravstva, ampak ga bodo potisnili čez rob. Poudarjajo, da so razmere v javnem zdravstvu nevzdržne, zdravniki pa da imajo dovolj. “Mnogi odhajajo in bojimo se, da bodo odhodi kmalu bistveno bolj množični,” so zapisali.

Skupno izjavo so podpisali Mladi zdravniki Slovenije, sindikat Praktik.um, Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Strokovno združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter sindikat Fides.

Zapisali so, da se z dosedanjim ravnanjem škode ne povzroča le zdravnikom, ampak javnemu zdravstvu in pacientom že danes, predvsem pa prihodnjim generacijam. Množični odhodi zdravnikov pa da bi za javno zdravstvo in prebivalce Slovenije že danes pomenili katastrofo. “Ob zmanjšanem zanimanju za razpisane specializacije pa javnega zdravstva čez deset let v Sloveniji ne bomo več poznali,” opozarjajo.

Vladi očitajo, da je pozabila na svoje pisne zaveze, ki jih je dala zdravništvu. “Z neverjetno lahkotnostjo je razvrednotila in ponižala poklic zdravnika in sprejela mnoge nesmiselne ukrepe,” so prepričani. Izgovori vlade, da v enem mandatu ni mogoče izpeljati resnih reform, pa da so neresni.

Poudarjajo, da predvsem mlajše generacije zdravnic in zdravnikov bistveno bolj cenijo svoj prosti čas in čas z družino ter se zavedajo vpliva prekomernega nadurnega dela na njihovo zdravje.

Na novinarski konferenci ob predstavitvi izjave je predsednik Fidesa Damjan Polh dejal, da izjava ponazarja stanje po 100 dneh stavke. “To je številka, ki nam ni v čast. Vendar nismo mi krivi za to, zdravniki niso krivi za stanje v družbi. To je tudi vlada priznala v zapisu pred dobrim letom dni, pa je žal ta zapis obstal nekje v predalu, kljub temu, da je objavljen v uradnem listu,” je povedal. Dodal je, da so o stanju slovenskega zdravstva opozorili tudi Evropsko komisijo.

“Z grozo opazujemo vedenje vlade in s pesimizmom zremo v prihodnost, saj zdravstveni sistem propada pred našimi očmi,” je povedala predstavnica Mladih zdravnikov Slovenije Alenka Bahovec. Dodala je, da opažajo upad interesa za študij medicine in veliko nezasedenih mest za specializacije na zadnjem razpisu. “Ob neustreznem plačilu za odgovornost, ki jo nosimo, in neustreznih delovnih pogojih pa razumemo kolege, ki se odločijo zapustiti naš sistem,” je pojasnila.

Mlade zdravnike skrbi, od koga se bodo učili, če visoko izobraženi specialisti zapuščajo terciarne ustanove. Odločevalce je ob tem pozvala k takojšnjim in učinkovitim ukrepom, da ne bo prepozno in ne bo prišlo do situacije, ko za paciente ne bo dovolj zdravnikov.

Podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Boštjan Kersnič je poudaril, da je šlo lani v Avstrijo in Nemčijo vsaj 25 zdravnikov, za kar so krivi delovni pogoji. Slovenija ob tem ni zanimiva za zdravnike iz Makedonije, tamkajšnja agencija je namreč zavrnila sodelovanje pri iskanju zdravnikov za Slovenijo, saj so njihove ciljne države zahodneje. “Iz tega lahko samo sklepamo, da Slovenija postaja neto izvoznica zdravnikov, in to je zelo slabo,” je opozoril.

Igor Dovnik iz Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je povedal, da aktivno pomagajo Fidesu pri trudu za boljše pogoje dela. “Javno zdravstvo je v krizi. Težave so v celi Evropi, ampak pri nas je mnogo hujše, saj leta in leta nismo naredili nič, pa bi bilo že zdavnaj nujno,” je bil kritičen do aktualne in prejšnjih vlad.

Posebej oster je bil do aktualne vlade, ki jo po njegovih besedah povezuje neznanje, ignoranca ter nekritičnost in pomanjkanje uvida v resnost situacije. Meni, da se vlada “dela norca” iz pacientov in zdravnikov. Prepričan je, da se vlada ne more prepirati z zdravniki, saj jih primanjkuje na vseh nivojih.

Matija Cevc iz Slovenskega zdravniškega društva pa je dejal, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v zdravstvu, tudi v času stavke. Opozoril je, da vlada ni uresničila dogovora. “Izgovori na ujme in podobne stvari, da se ne realizira, kar je obljubljeno in podpisano, so slabi izgovori,” je povedal.

Dodal je, da lahko sledijo ukrepom vlade in obravnavajo bolnike kot po tekočem traku. “Ne vem, če bodo bolniki zadovoljni s tem, če ne bodo dobili ustrezne oskrbe in pozornosti in vsega, kar spada k dobremu in kakovostnemu zdravstvu,” je opozoril. Poudaril je, da je treba najti kompromis in priti do rešitve zdaj, ne čez eno leto.

Back to top button