Zdravniki družinske medicine ob svetovnem dnevu o kadrovskem pomanjkanju v stroki

Danes obeležujemo svetovni dan zdravnikov družinske medicine, ki letos poteka pod sloganom Zdrav planet, zdravi ljudje. Slovenski družinski zdravniki so opozorili na pomanjkanje mladih specializantov družinske medicine. Težavo med drugim vidijo v prekratkem času, ki ga imajo na voljo za obravnavo bolnika.

Kot je na petkovi novinarski konferenci opozoril specialist družinske medicine Leon Kranjec, se zdravniki v evropskih državah in Sloveniji soočajo s staranjem populacije. To hkrati z višjim standardom zdravniške oskrbe povzroča pritisk na zdravstvene sisteme. Evropski družinski zdravniki se v vseh državah soočajo z večjim ali pa manjšim pomanjkanjem tako kadra kot opreme ali pa financ.

V Sloveniji je kot veliko težavo izpostavil dolge čakalne dobe in pomanjkanje kadra. Prav družinski zdravniki, ki jih primanjkuje, namreč zaključijo od 70 do 80 odstotkov zdravstvenih obravnav bolnikov. “Zaradi tega je še toliko bolj pomembna naša primarna raven, kajti obseg našega znanja je vsako leto večji in tudi v bistvu področje delovanja,” je dejal.

Specializantka v Zdravstvenem domu Ljubljana Nika Šantavec je medtem poudarila, da se študenti v prvih letnikih študija pogosto ne zavedajo, kako lep je ta poklic. Sama se je za specializacijo odločila zaradi širine, ki jo ta poklic ponuja. Družinski zdravniki se namreč vsakodnevno srečujejo z različnimi primeri in hkrati izvajajo preventivne preglede za zdravje splošne populacije, je pojasnila.

Z Zdravniške zbornice Slovenije so pred svetovnim dnem sporočili, da družinski zdravniki predstavljajo največjo skupino specialistov. Dnevno se soočajo z velikim številom pacientov in s pomanjkanjem časa za njihovo obravnavo ter s številnimi administrativnimi nalogami.

Analiza starostne strukture družinskih in splošnih zdravnikov v zadnjih desetih letih, ki jo je pripravila Služba zdravniške zbornice za zdravstveno ekonomiko, plan in analize, kaže, da primanjkuje mladih zdravnikov, aktivni družinski zdravniki nad 60 let pa predstavljajo 22,5 odstotka vseh družinskih zdravnikov.

“V zadnjem letu smo v starajoči se družbi z vedno zahtevnejšimi pacienti s številnimi kroničnimi boleznimi zaznali zmanjšanje skupnega števila družinskih zdravnikov za štiri. Čeprav je to zmanjšanje majhno, je v nasprotju s trendom prejšnjih let, ko smo postopoma povečevali število zdravnikov za približno 14 letno, da bi zadostili potrebam. Razlog za to spremembo lahko pripišemo upokojitvam in manjšemu številu specializantov,” so zapisali v zdravniški zbornici.

Družinski zdravniki so aprila v javnem pismu opozorili, da jih skrbijo pozivi k zvišanju števila opredeljenih pacientov na družinskega zdravnika, saj zaradi pomanjkanja časa že zdaj bolnikov ne morejo ustrezno obravnavati. Pozivajo, da je nujno razširiti mrežo in privabiti nove zdravnike v družinsko medicino, saj jih je “kronično premalo”.

Na aprilski razpis specializacij s področja medicine se je na skupno 70 razpisanih mest družinske medicine prijavilo 22 kandidatov.

Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga je leta 2010 razglasila Svetovna organizacija družinskih zdravnikov (WONCA), je pomembna priložnost za poudarjanje ključne vloge in prispevka družinskih zdravnikov in ekip primarnega zdravstvenega varstva v sistemih zdravstvenega varstva po vsem svetu, so zapisali v organizaciji. Dan izpostavlja osrednjo vlogo družinskih zdravnikov pri zagotavljanju osebne, celovite in neprekinjene zdravstvene oskrbe bolnikov.

Back to top button