Zdravje v občini: V Murski Soboti večji delež bolniške odsotnosti kot drugod po državi

V Mestni občini Murska Sobota je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev lani trajala povprečno 27,3 dni na leto, občutno več od slovenskega povprečja, ki je 21,7 dni, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje v prikazu Zdravje v občini 2024. Višje od povprečja v državi je tudi število bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila namreč v soboški občini lani 3,3 na 1000 prebivalcev, starih od 35 do 74 let, medtem ko je povprečje na ravni države 2,0 na 1000 prebivalcev.

Prav tako je od slovenskega povprečja višji delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, medtem ko je delež prejemnikov zdravil za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.

Pri starejših prebivalcih občine je stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000 prebivalcev, kar pa je nižje od slovenskega povprečja, ki je 6,2 na 1000 prebivalcev. Tudi delež uporabnikov pomoči na domu je v občini nižji od slovenskega povprečja.

Bistveno nižja od slovenskega povprečja je tudi stopnja umrljivosti zaradi samomora. V Murski Soboti je ta 10 na 100.000 prebivalcev, v ostali Sloveniji 18 na 100.000 prebivalcev.

Telesni fitnes otrok v občini je blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je v soboški občini 1,0 na 1000 prebivalcev, kar je rahlo pod slovenskim povprečjem. Vendar pa je delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji višji od slovenskega povprečja.

Odzivnost na Program Svit, presejanje za raka debelega črevesa in danke, je v Murski Soboti 61,9-odstotna, medtem ko je slovensko povprečje 63,4 odstotka. Presejanost v Programu Zora za odkrivanje raka materničnega vratu je v občini 69,2 odstotka, nekoliko pod slovenskim povprečjem, ki znaša 71,4 odstotka.

Back to top button