Zdravje v občini: V Kranju manj smrti zaradi bolezni srca in ožilja od povprečja države

V Mestni občini Kranj je stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi manjša od povprečja v državi. Enako velja tudi za število smrti zaradi bolezni srca in ožilja, več pa je rakavih obolenj, klopnega meningoencefalitisa in poškodovanih v prometni nesrečah, kaže prikaz Zdravje v občini 2024 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja pri prebivalcih, starih do 74 let, je v kranjski mestni občini na podlagi povprečja v letih od 2018 do 2022 nižja od slovenskega povprečja, in sicer v Kranju znaša 55, na ravni države pa 66 na 100.000 prebivalcev.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila lani v Kranju 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, na ravni države pa 2,0. Kazalniki kažejo, da od leta 2018 ta stopnja v Kranju pada, medtem ko se na Gorenjskem in v Sloveniji ves čas giblje okoli med 1,9 in 2,1.

Nižja od državnega in gorenjskega povprečja je v Kranju tudi pojavnost možganske kapi, večje pa je število novih primerov raka, kar med drugim velja za raka dojke, pljuč, debelega črevesja in danke. Prav tako je večja letna umrljivost zaradi raka, in sicer v Kranju od leta 2018 do 2022 v povprečju letno zaradi raka umre 152, v Sloveniji pa 147 ljudi na 100.000 prebivalcev. Povprečje novoodkritih primerov raka letno v Kranju je 596, v Sloveniji pa 567 na 100.000 prebivalcev.

V Kranju in na sploh na Gorenjskem izstopa tudi število primerov klopnega meningoencefalitisa. Medtem ko je bilo v Sloveniji lani sedem primerov na 100.000 prebivalcev, jih je bilo v Kranju in na Gorenjskem še enkrat več, vendar pa tudi v Kranju in na Gorenjskem to število, prav tako kot na ravni celotne države, upada.

Narašča pa v zadnjih nekaj letih v Kranju umrljivost zaradi samomora, ki na državni ravni pada. Vendar povprečje od leta 2018 do 2022 ne kaže, da bi se kranjska občina pri tem kazalniku statistično razlikovala od povprečja preostale Slovenije. Zaradi samomora je v tem obdobju v kranjski mestni občini povprečno letno umrlo 20 ljudi na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Negativno Kranj izstopa v kategoriji poškodovanih v prometnih nesrečah. Letna stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1. Podoben kot podatek za Kranj je tudi za celotno Gorenjsko. Nižji od državnega povprečja pa je delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji.

Manjša od slovenskega in gorenjskega povprečja je v Kranju bolniška odsotnost, ki je v Kranju po podatkih iz leta 2022 trajala povprečno 20,7 dni, v Sloveniji pa 21,7 dni na zaposlenega prebivalca. Tudi delež uporabnikov pomoči na domu je bil v Kranju nižji od slovenskega povprečja.

Back to top button