Zadnji dan za napoved lanskih najemnin, dobičkov in obresti

Država terja svoje

Kdor je lani prodal vrednostne papirje, investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero kapitalskih dobičkov. Rok se izteka za napovedi za odmero dohodnine od obresti, odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, prijavo prihodkov od najemnin.

Zakonski rok za vložitev vseh omenjenih napovedi je sicer 28. februar, a ker je bila to letos nedelja, se je rok prestavil za en dan.

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka za leto 2020 znaša 27,5 odstotka in se za vsakih pet let imetništva znižuje, pred tem je bila določena pri 25 odstotkih.

Če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, mora napoved vložiti v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja eDavki. V primeru manjšega števila tovrstnih transakcij pa bodo na finančni upravi (Furs) sprejeli tudi napovedi v papirnati obliki.

Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU-ja je lani presegel znesek 1000 evrov. Tokrat so zavezanci le prebivalci Slovenije, ne pa tudi tujci. Davčna stopnja tudi tukaj znaša 27,5 odstotka.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je treba Fursu prijaviti, če so bili ti pridobljeni po 15. juliju 2008.

Prav tako je treba do danes (ponedeljek) oddati tudi napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Davčna stopnja tudi tukaj znaša 27,5 odstotka od davčne osnove. Ta se izračuna v višini prejete najemnine, zmanjšane za 15 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je poravnal najemodajalec sam.

Via
STA
Source
MMC
Back to top button