AktualnoGospodarstvo

Za spodbude v okviru pobude Eureka na voljo 4,1 milijona evrov

Gospodarsko ministrstvo je v uradnem listu objavilo letošnji javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru mednarodne pobude Eureka. Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih Eureke. Skupna predvidena višina sredstev je nekaj manj kot 4,1 milijona evrov.

Namen razpisa je podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Slovenije, omogočiti polnopravno vključevanje v projekte Eureke in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih tega programa. Podpore so na voljo tudi za sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri izvajanju razpisa je s spodbujanjem vključevanja podjetij v projekte Eureka v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti omogočiti pogoje, da lahko slovenska podjetja ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi ter podjetniškimi trendi. Cilj je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem.

Na voljo je sofinanciranje slovenskega dela tistih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka, bodisi od odbora visokih predstavnikov programa ali v okviru strateške iniciative grozd.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, tržni del aktivnosti pa ni predmet sofinanciranja.

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 4,08 milijona evrov. Letos je v proračunu predvidenih 650.000 evrov, v 2022 pa 1,25 milijona evrov. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2022, je medtem odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunih za naslednja leta, predvidoma pa bo šlo za 1,18 milijona evrov v 2023 in milijon evrov v 2024.

Sofinancira se projekte v višini 40 odstotkov upravičenih stroškov za velika in 50 odstotkov upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000 evrov na leto za posameznega prijavitelja oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši, in sorazmerno več, če je daljši. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

V mednarodni iniciativi Eureka poleg 41 polnopravnih članic (27 članic EU, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina in Združeno kraljestvo) sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami, Južna Koreja kot partnerska država ter Argentina, Kanada, Južna Afrika in Čile kot pridružene članice.

Source
sta.si

Povezani Članki

Back to top button