Vodstvo psihiatrične klinike zavrača očitke o sistemskih nepravilnostih

Vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike je v odzivu na vmesno poročilo o sistemskem nadzoru ministrstva za zdravje vse očitke o sistemskih pomanjkljivostih zavrnilo kot neutemeljene. Poročilo in delovanje nadzorne komisije je po njihovem mnenju pristransko, nestrokovno in nezakonito, zato so ministrstvo pozvali, naj imenuje novo komisijo.

Komisija urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje je namreč v sistemskem nadzoru ljubljanske psihiatrične klinike, uvedenem zaradi pričevanj o domnevnem nasilju zaposlenih nad pacienti, ugotovila več sistemskih nepravilnosti. V vmesnem poročilu naj bi izrazili dvom v ustrezno prepoznavo, poročanje in obravnavo nasilnih dogodkov. Vodstvu klinike so zato predložili skoraj 140 priporočil in ukrepov za obvladovanje in preprečitev tovrstnih dogodkov ter pozvali generalnega direktorja klinike Bojana Zalarja, naj prevzame odgovornost.

Vodstvo klinike pa je v pripombah, ki so jih posredovali na vmesno poročilo, očitke ostro zavrnilo. Kot je za STA zapisal Zalar, je poročilo in tudi delovanje komisije neveljavno, nepravilno, pristransko, nestrokovno in nezakonito. “Očiten cilj komisije je napisati vsebino poročila na način, da se diskreditira in odstrani obstoječe vodstvo in ga zamenjati z osebami, s katerimi so večkratno poslovno povezani,” so ostri v vodstvu klinike.

Poročilu po njihovih navedbah “ni priložen niti en sam dokaz, ki bi potrjeval njihove navedbe”, dvomijo pa tudi v strokovnost komisije, saj da niti en njen član ni specialist psihiatrije. “Rezultat nestrokovnosti in nekompetentnosti komisije pa kaže tudi globoko nerazumevanje in nepoznavanje osnovnih okvirjev zakonodaje ter nepoznavanje in nerazumevanje sodnih in drugih pravnih postopkov,” je zapisal Zalar.

Prav tako je vmesno poročilo komisije po njegovih besedah nepravilno in nezakonito, saj temelji na zmotno in nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju, kar posledično velja tudi za predlagane ukrepe. “Komisija je v nasprotju z obstoječimi dokazi, ki potrjujejo takojšen ustrezen odziv vodstva klinike na medijske obtožbe o domnevnem nasilju zaposlenih nad pacienti, kljub temu neresnično in žaljivo obdolžila vodstvo, da v zvezi s tem ni naredilo ničesar,” še opozarjajo na kliniki.

Ukrepi, ki jih je predlagala komisija, pa so po njihovem mnenju nepotrebni, saj se priporočila na kliniki že ustrezno izvajajo. Številni predlagani ukrepi pa potrjujejo, da komisija dokumentacije, ki ji je bila ves čas na razpolago, ni niti pregledala, so kritični.

Psihiatrična klinika je zato ministrstvu predlagala, naj njene pripombe na poročilo o sistemskem nadzoru skrbno ter sistematično preuči in upošteva komisija za izvedbo sistemskega nadzora v novi sestavi. Prav tako naj bo nova komisija sestavljena tako, da bo vključevala vsaj tri strokovnjake s področja klinične psihiatrije, ki niso v nikakršnih poslovnih ali drugih povezavah s kliniko. Ministrici za zdravje pa predlagajo, naj “zaradi hude malomarnosti, nevestnega, nezakonitega in pristranskega dela” ustrezno ukrepa zoper člane komisije.

Preverite tudi
Close
Back to top button