Vlada imenovala člane svetov še treh javnih zdravstvenih zavodov

Vlada je na današnji seji imenovala člane svetov v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) RS Soča, Bolnišnici Topolšica in Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Prav tako so odpoklicali dosedanje predstavnike ustanovitelja v osmih svetih javnih zdravstvenih zavodov in imenovali nove.

V svet URI Soča je vlada za mandatno dobo štirih let kot predstavnike ustanovitelja imenovala Tomaža Pliberška, Antonijo Setničar, Mojco Dobnik in Karmen Leban Polanc. Kot predstavnika zavarovancev je imenovala Klemena Ganzita, kot predstavnico uporabnikov pa Mirjam Kanalec.

V svet Bolnišnice Topolšica so za mandatno dobo štirih let kot predstavnike ustanovitelja imenovali Francija Lenarta, Polono Krpač Gornjak, Barbaro Turičnik Hudernik in Mojco Vukmanić, kot predstavnika zavarovancev Jožefa Studenčnika, kot predstavnika uporabnikov pa Draga Korena.

V svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je vlada za mandatno dobo štirih let kot predstavnike ustanovitelja potrdila Dragico Vrkič Kozlan, Tomaža Subotiča, Simona Zoreta in Žigo Barbariča. Kot predstavnika zavarovanca je imenovala Boruta Bogataja, kot predstavnico uporabnikov pa Niko Cigoj Kuzma.

V svet Ortopedske bolnišnice Valdoltra je vlada namesto dosedanje članice Alenke Kolar kot predstavnika ustanovitelja imenovala Bojana Tavčarja.

V svet Splošne bolnišnice Izola je namesto dosedanje članice Milene Kramar Zupan kot predstavnika ustanovitelja imenovala Miroslava Bergerja. Kot predstavnika ustanovitelja so Bergerja imenovali tudi v svet Splošna bolnišnice Trbovlje, in sicer namesto dosedanje članice Alenke Kolar.

Vlada je v svetu Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj kot predstavnico ustanovitelja odpoklicala Mojco Kert in na njeno mesto imenovala Lariso Hajdinjak.

Iz sveta Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna je vlada kot predstavnika ustanovitelja odpoklicala Klemena Pleška, na novo pa imenovala Aleka Valenčiča. Slednji je bil prav tako kot predstavnik ustanovitelja potrjen za člana sveta Onkološkega inštituta Ljubljana, s tega mesta je vlada namreč razrešila Primoža Stošickega.

V svetu Splošne bolnišnice Novo mesto je dosedanjo članico Natašo Koprivšek kot predstavnik ustanovitelja zamenjal Nenad Kondić.

Vlada je iz sveta Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik kot predstavnika ustanovitelja odpoklicala Mateja Oseta in Klemna Pleška, namesto njiju pa kot nova člana imenovala Jasmino Špende in Tomaža Pliberška.

Back to top button