Varuh: Zaradi neenakega obveščanja patronažnih služb o odpustu porodnic kršena ustava

Varuh človekovih pravic je ministrstvu za zdravje priporočil, da se poenoti praksa obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnic iz porodnišnic. Ugotovil je namreč, da je zaradi neenake prakse obveščanja patronažnih služb o odpustu porodnic iz porodnišnic kršeno ustavno načelo enakega varstva pravic, so pri Varuhu zapisali na spletni strani.

Ob tem je Varuh tudi pozval ministrstvo, da se za dosego izboljšanja kakovosti patronažnega varstva in usklajevanja dela med posameznimi ustanovami okrepi medsebojno sodelovanje ter se breme odgovornosti obveščanja patronažne službe po odpustu iz porodnišnice ne prenaša na porodnice. Varuh je obravnavo širšega vprašanja načina obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnice iz porodnišnice začel v letu 2023. Vprašanja je naslovil na 14 porodnišnic in s strani 12 prejel odgovore.

V večini primerov je način obveščanja patronažne službe odvisen od kraja bivanja porodnice, in sicer porodnišnice obveščajo le lokalne zdravstvene domove, nato pa patronažna služba stopi v stik s porodnico ter se dogovori za obisk na domu. Porodnice, ki ne bivajo na območju, kjer se nahaja porodnišnica, morajo medtem same navezati stik s patronažno službo ter se dogovoriti za obisk na domu.

Ob tem Varuh izpostavlja vprašanje, ali so v teh primerih lahko dosledno upoštevane določbe pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki kot standard dela zahteva zajem novorojenca v 24 urah po odpustu iz porodnišnice.

Pri Varuhu se sprašujejo, ali je mogoče pričakovati, da bodo porodnice patronažno službo kontaktirale takoj ob prihodu domov, ko je njihova pozornost v celoti usmerjena v novorojenčka, in ali ne bi bilo ustreznejše, da bi bila ta odgovornost na pristojnih ustanovah, ki bi z medsebojnim sodelovanjem lahko izboljšale način medsebojnega obveščanja ter s tem zagotovile enotno obravnavo vseh porodnic, ne glede na območje njihovega bivanja.

Nadalje je Varuh ugotovil, da tri porodnišnice obvestijo zdravstveni dom na območju bivanja porodnice, ne glede na to, iz katerega območja porodnica prihaja. Tovrstno prakso porodnišnic, ki jo je zaznal v SB Brežice, SB Novo mesto in SB Jesenice, je Varuh ocenil kot primer dobre prakse.

Iz prejetih odgovorov dveh porodnišnic pa je Varuh ugotovil, da se morajo porodnice same dogovoriti za obisk patronažne službe, ne glede na to, iz katerega območja prihajajo. Ob tem je zaznal tudi različno prakso porodnišnic, kdaj in na kakšen način obveščanje poteka. Nekatere porodnišnice obvestijo patronažno službo na dan poroda oziroma naslednji dan, druge pa na dan odpusta iz porodnišnice oziroma dan po odpustu, in sicer preko interne pošte, osebnega prevzema patronažne službe ali preko navadne pošte.

Varuh je za mnenje zaprosil tudi ministrstvo, ki je pojasnilo, da poenotenje načina obveščanja in digitalizacije prenosa občutljivih osebnih podatkov iz porodnišnice do patronažnih služb skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje naslavlja in ureja, pri čemer pa naj bi bile po sedanji časovnici vse aktivnosti v celoti zaključene najkasneje sredi leta 2025.

Pri Varuhu pozdravljajo, da je ministrstvo prepoznalo potrebo po enotnem načinu obveščanja patronažne službe po odpustu porodnic iz porodnišnic in da so v teku določene aktivnosti, vezane na urejanje tega področja. Vseeno pa jih skrbi, ker se spremembe odvijajo prepočasi.

Back to top button