V zvezi organizacij pacientov za prenovo zdravstvene zakonodaje v dobro bolnikov

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije (ZOPS) si želijo več sprememb zdravstvene zakonodaje, ki bi izboljšala delovanje zdravstvenega sistema in raven oskrbe bolnikov ter zmanjšala možnost napak pri obravnavi pacientov. Veliko si obetajo od zakona o kakovosti v zdravstvu, za katerega upajo, da bo kmalu v javni razpravi.

Podpredsednik ZOPS Franci Gerbec je spomnil na nastajajoči predloga zakona o kakovosti v zdravstvu, izhodišča za katerega je vlada že sprejela in naj bi drugače uredil organizacijo dela na področju kakovosti in varnosti. Kot pomembno je izpostavil predvideno ustanovitev nove javne agencije za kakovost, ki bi, kot razume, opravljala tudi nadzore nad morebitnimi napakami v zdravstvu in o njih poročala. Tisti, ki so napako naredili, namreč težko nadzorujejo sami sebe, zato je ključno, da preiskavo dogodka izvedejo neodvisni državni organi, je ocenil. “Poudarek je zlasti na tem, da se iz napak učimo in zato je prijavljanje napak izjemnega pomena,” je še pojasnil Gerbec.

Spregovorili so tudi o načrtovani prenovi zakona o zdravstveni dejavnosti. Po besedah predsednika odbora za varnost pacientov in kakovost v zdravstvu pri ZOPS Tomaža Schare se mora prenova osredotočati na to, kako urediti delovanje celotnega sistema, da bo ta učinkovitejši, boljši, bolj varen, finančno učinkovitejši in samoučeč. To bo omogočilo, da se napake, ki privedejo do tragedij, ne ponavljajo, je prepričan.

Gerbec je prav tako opozoril na predlog spremembe zakona o pacientovih pravicah, ki so ga novembra pripravili v združenju, a po njihovih navedbah zdaj “žal čaka v predalih ministrstva”. V organizaciji s predlogom poskušajo doseči uzakonitev pravice do zdravljenja v razumnem roku. Vsako prekoračenje je po njegovih navedbah treba preprečiti tako, da bi lahko pacient po okvirno 60 dneh čakanja z naročilnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje odšel na zdravljenje h kateremukoli zdravniku v Sloveniji ali tudi v tujino.

Pri tem je izpostavil še pomanjkljivosti trenutnih evidenc čakalnih dob. Trenutno so te namreč vodene na podlagi pravilnika o naročanju na zdravstvene storitve, ki ga v teh tednih ministrstvo za zdravje spreminja. Na ZOPS trdijo, da je področje treba urediti, obenem pa je treba preprečiti “številne nepravilnosti”, do katerih naj bi prihajalo pri vodenju teh seznamov.

Na novinarski konferenci so spregovorili tudi trije bolniki in svojci, ki so zaradi po njihovi oceni neustreznega odziva zdravstvenega sistema čutili posledice v obliki zapletov pri zdravljenju ali višjih stroškov zdravljenja, v enem primeru pa svojci ocenjujejo, da so zaradi “nedelujočega sistema” ostali brez ljubljene osebe.

Back to top button