V izolski bolnišnici razmeroma malo težav zaradi stavke

V Splošni bolnišnici Izola so od začetka stavke sindikata Fides preložili 771 ambulantnih pregledov in nekaj manjših operacij, je vodstvo poročalo svetu zavoda na današnji seji. Obravnavali so vse bolnike z napotnicami stopenj nujno in zelo hitro. Na oddelkih za ginekologijo in interno medicino so uvedli izmensko delo.

Število pregledov, ki so jih preložili, je še vedno manjše od povprečnega števila pregledov v enem dnevu, je dejal strokovni direktor Tomaž Gantar. Hospitalno delo po njegovih besedah poteka normalno. Pričakuje pa da se bodo težave stopnjevale, posebej v času letnih dopustov. Dodatne programe izvajajo le zdravniki, ki soglasij niso preklicati.

Direktor Radivoj Nardin je dejal, da do zdaj še ni prišlo do kršitev zakonodaje, ne s strani zdravnikov ne vodstva bolnišnice. Glede obravnave bolnikov z napotnicami zelo hitro sledijo usmeritvam vlade in glede tega so s Fidesom na nasprotnih bregovih.

Med stavko so zabeležili sedemodstotno povečanje obremenitve urgence. Po Nardinovih podatkih se je zelo zmanjšalo tudi število napotnic s stopnjo redno.

V Izoli je sicer soglasja za nadurno delo umaknilo 83 zdravnikov, večinoma specialistov. V bolnišnici je zaposlenih 183 zdravnikov, od tega 117 specialistov.

Na vprašanja članov sveta glede soglasij zdravnikom za delo zunaj bolnišnice je Gantar odgovoril, da soglasij ne nameravajo preklicati. Po njegovem mnenju se obseg dela v bolnišnici s takšnim ukrepom ne bi nič povečal, saj ti zdravniki že zdaj izpolnjujejo naloge. Zagotovil je, da to dnevno spremljajo.

Gantar je ocenil, da bi tak ukrep pomenil le revanšizem. Zatrdil je, da bi prizadel tudi javno zdravstvo, saj večina soglasij zadeva delo v drugih javnih zavodih. Soglasij po njegovih besedah ne morejo preklicati selektivno. Oba direktorja sta dejala tudi, da bi zaostrovanje odnosov z zdravniškim sindikatom poslabšalo odnose znotraj bolnišnice, kar bi imelo posledice tudi po koncu stavke.

Svet zavoda je danes tudi dal soglasje za dve naložbi, in sicer za novo napravo za CT v vrednosti 5,4 milijona evrov in za angiograf v vrednosti 2,8 milijona evrov.

Seznanil se je tudi s podatki, da je bil v januarju in februarju, ko zdravniki še niso preklicali soglasij za nadurno delo, obseg opravljenih storitev večji od lanskega, a nekaj nižji od načrtovanega. Bolnišnica je imela v tem obdobju 12,5 milijona evrov odhodkov in 12,6 milijona evrov odhodkov, presežek je znašal 136.000 evrov.

Back to top button