V Galeriji Photon mojstri ljubljanske fotografske šole

V Galeriji Photon bodo drevi odprli skupinsko razstavo, ki bo predstavila delovanje fotografskega kroga oziroma skupine Fotogrupe Šolt ob njeni 60-letnici ustanovitve. Osredotočila se bo na obdobje po združitvi s Fotoklubom Ljubljana leta 1968, ko začne delovati z imenom Fotogrupa Šolt – Ljubljana. Predstavljena bodo dela osmih avtorjev.

 

Kuratorica razstave z naslovom Mojstri ljubljanske fotografske šole. 60 let Fotogrupe Šolt je Špela Pipan.

Na razstavi bodo predstavljena dela fotografov Oskarja Karla Dolenca, Janeza Korošina, Tihomirja Pinterja, Marjana Smerketa, Toneta Stojka, Jenda Štovičke in Joca Žnidaršiča ter fotografinje Sonje Zalar Bizjak.

Razstava namerava ponovno preveriti relevantnost Fotogrupe Šolt za razvoj foto scene v Ljubljani in tudi v Sloveniji ter predstaviti njeno bogato mednarodno udejstvovanje. Prav tako bodo poudarjeni fotografski pristopi pri izbiri motivov in tehnik, ki so jim razstavljeni avtorji sledili v 60. in 70. letih minulega stoletja, so zapisali pri Galeriji Photon.

Vseh sedem omenjenih fotografov je v času delovanja skupine prišlo do naziva mojster fotografije, ki ga je takrat podeljevala Fotografska zveza Jugoslavije na podlagi visoke umetniške in tehnične dovršenosti ter pogostega mednarodnega razstavljanja. V razstavo so vključena tudi dela Sonje Zalar Bizjak kot edine ženske predstavnice skupine, ki je prišla do naziva kandidat mojster.

Fotogrupa Šolt je primarno povezovala krog ljubiteljev fotografije, iz katerega je kasneje zrasla generacija profesionalnih fotografov, tako da je moč reči, da je predstavljala nekakšno fotografsko izobraževanje. V svojem več kot tridesetletnem delovanju je sicer vključevala večje število članov, med katerimi najdemo tudi ostale izjemne slovenske fotografe. Večji del članov bo na razstavi predstavljen z dokumentarnim gradivom iz časa delovanja skupine.

Poleg osrednjih značilnosti, ki so se razvile skozi obstoj Fotogrupe Šolt, kot so črno-bela analogna fotografija, poudarjanje grobozrnatosti posnetkov in močni kontrasti, je skupino primarno povezovala želja po tehnični dovršenosti in inovativnosti v fotografsko-umetniškem izrazu.

Ob takratnem pomanjkanju oziroma neobstoju izobraževalnih ustanov, namenjenih fotografiji, so se v skupini združevali fotografski entuziasti, ki so se skozi medsebojno izmenjavo znanja razvijali povsem samostojno. Zanimivo, a ne presenetljivo, je dejstvo, da so v skupini večinoma delovali člani, ki so po izobrazbi prihajali s področij naravoslovja, znanosti in inženirstva. Pri vključevanju v skupino je prevladovala lastna angažiranost, z nekaterimi skupnimi tehničnimi vodili pa so člani skupine gradili njeno razstavno prepoznavnost. Kot skupina so sodelovali na razstavah v Jugoslaviji, po vsej Evropi, Južni in Severni Ameriki in tudi v Hongkongu.

Janez Dobeic je v Sobotni prilogi Dela ob tedanji odmevni Šoltovi pregledni razstavi v ljubljanskem razstavišču Arkade leta 1972 skupino označil za “svojevrstno fotografsko šolo”. Pogled iz zgodovinske perspektive, mednarodna uspešnost skupine, kakovost fotografskega izraza in tehnike ter uspehi številnih članov dokazujejo, da je Fotogrupa Šolt poleg Mariborskega kroga ena od najpomembnejših fotografskih skupin v Sloveniji.

Razstava bo na ogled do 16. junija.

Source
STA
Back to top button