Tujim zdravstvenim delavcem bo država financirala tečaje slovenščine

V torek je v veljavo stopil pravilnik o povračilu stroškov za financiranje tečaja in opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika. Po pravilniku bo ministrstvo za zdravje tujim zdravstvenim delavcem, ki jih bodo želeli zaposliti slovenski javni zdravstveni zavodi, financiralo tečaj slovenščine do višine 300 evrov.

Podlaga za sprejem pravilnika je v konec prejšnjega leta sprejetem zdravstvenem interventnem zakonu. Po novem bo tako javni zdravstveni zavod, ki je kandidatu dal ponudbo za delo v Sloveniji, lahko zahteval povračilo stroškov za tečaj slovenščine iz proračuna, vendar največ do višine 300 evrov za posameznega kandidata.

V primeru višjih cen tečajev bodo razliko krili zdravstveni zavodi. Pogoj za financiranje je, da je zdravstveni delavec na ministrstvo vložil vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije.

Tuji zdravstveni delavci so upravičeni do enkratne brezplačne udeležbe na tečaju slovenskega jezika in enkratnega brezplačnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika.

Če se zdravstveni delavci po svoji krivdi v roku 12 mesecev po pristopu k tečaju in preizkusu znanja slovenskega jezika ne bodo zaposlili pri javnem zdravstvenem zavodu, pa bodo morali povrniti stroške tečaja in preizkusa znanja, ki so na tej podlagi nastali javnemu zdravstvenemu zavodu.

Pravilnik je bil v uradnem listu objavljen v ponedeljek, uporablja pa se od torka. Ukrep iz interventne zakonodaje velja od začetka letošnjega leta do konca leta 2025.

Pomembno novost na področju zaposlovanja tujih delavcev, med njimi tudi zdravstvenih, je sicer lani prinesla novela zakona o tujcih. Med drugim namreč določa, da pristojni organi prošnje za izdajo enotnega dovoljenja za tujce, ki se zaposlijo pri delodajalcih z določenih področij, med njimi je tudi področje javnega zdravstva, obravnavajo prednostno.

Back to top button