Objavljen poziv ambulantam družinske medicine za vključitev dodatne diplomirane medicinske sestre

Ministrstvo za zdravje je na podlagi uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos objavilo poziv ambulantam družinske medicine, da v tim vključijo dodatno diplomirano medicinsko sestro. V ta namen bo sto ambulant prejelo dodaten denar, a se bodo morale sočasno odločiti za dodatno opredeljevanje pacientov.

“Z vzpostavitvijo novega standarda, pri katerem bo namesto 0,5 v timu ena diplomirana medicinska sestra, želimo povečati dostopnost do osebnega zdravnika ter zagotoviti višjo kakovost zdravniške obravnave in boljše timsko delo,” so danes sporočili z ministrstva.

Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) program ambulante družinske medicine oziroma splošne medicine določen v obsegu najmanj enega tima ali več na posameznega zdravnika ter imajo na tim opredeljenih vsaj 1895 glavarinskih količnikov. Prav tako morajo imeti v istem timu že zaposleno diplomirano medicinsko sestro oz. diplomiranega zdravstvenika v obsegu 0,5 tima in soglašati s sprejemom dodatnih 300 glavarinskih količnikov.

Rok za predložitev prijav je 30 dni od objave tega poziva, in sicer najpozneje do 3. maja opoldne.

Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto je vlada sprejela sredi februarja. Na podlagi omenjenega poziva naj bi bila v 100 ambulant družinske medicine po novem diplomirana medicinska sestra (poleg zdravnika in srednje medicinske sestre) vključena za polni delovni čas.

Trenutno namreč diplomirana medicinska sestra v posamezni družinski ambulanti deluje samostojno v referenčni ambulanti. V izbranih ambulantah pa bi bile diplomirane medicinske sestre vključene v tim, s čimer želi ministrstvo spodbujati bolj celostno in kakovostno oskrbo.

Back to top button