AktualnoVideoGospodarstvo

Odbor DZ o ukrepih za blažitev podražitve energentov za prebivalstvo

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes na nujni seji obravnaval predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Med drugim je predvideno izplačilo enkratnega dodatka v višini 150 evrov za 710.000 upravičencev ter oprostitev prispevkov in znižanje omrežnin za tri mesece.

 

 

Predlog zakona, ki ga DZ obravnava po nujnem postopku, predvideva 150 evrov solidarnostnega dodatka, ki ga bo prejelo okoli 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine, in okoli 67.000 oseb, ki so bile decembra upravičeni do denarne socialne pomoči, varnostnega dodatka ali nadomestila za invalidnost.

Dodatek bodo po predlogu prejeli tudi prejemniki otroškega dodatka od prvega do šestega dohodninskega razreda, decembra jih je bilo okoli 139.000, ter prejemniki dodatka za veliko družino, teh je približno 26.000, in rejniki. Okoli 6000 tistih, ki imajo štiri ali več otrok, bo prejelo še dodatnih 50 evrov.

Enkratna izplačila bodo po predlogu zakona izvedena do 15. aprila, zanje je predvidenih okoli 108 milijonov evrov iz Sklada za podnebne spremembe.

Predlog predvideva tudi znižanje položnic za gospodinjstva v povprečju za 35 odstotkov za tri mesece, od 1. februarja do 30. aprila, in sicer prek oprostitve plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter znižanja oz. zamrznitve omrežnin za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja.

Prav tako je predvidena izenačitev pravic v zvezi s ceno in razmerja med gospodinjskimi odjemalci zemeljskega plina in etažnimi lastniki posamičnih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki stanovanja ogrevajo iz skupnih kotlovnic na zemeljski plin.

Vlada poleg pomoči gospodinjstvom predlaga tudi pomoč zaradi podražitve energentov za gospodarstvo in kmetijstvo. Predlog zakona o tej pomoči bo odbor DZ za gospodarstvo obravnaval v petek.

Source
STA
Back to top button