Ministrstvo: Z regulacijo psihoterapije povečujemo dostopnost, varnost, kakovost in preglednost storitev

Na ministrstvu za zdravje so konec junija v javno razpravo poslali predlog zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti, prejšnji teden pa so nato javno razpravo podaljšali z enega na dva meseca. Pojasnjujejo, da z regulacijo psihoterapije povečujejo dostopnost, varnost, kakovost in preglednost storitev, so sporočili.

V sporočilu za javnost so zapisali, da gre za sistemski zakon, pri katerem so upoštevali stališča različnih deležnikov. Trdijo, da predlog zakona celovito ureja področje psihoterapevtske dejavnosti in psihoterapevtskega poklica.

“Z zakonsko ureditvijo področja psihoterapije bomo zagotovili, da bosta psihoterapevtska in klinična psihoterapevtska dejavnost zagotavljali čim večjo dobrobit za posameznika, in v največji možni meri zmanjšali tveganja za neustrezno in nestrokovno psihoterapevtsko obravnavo,” menijo.

Spomnili so, da predlog zakona opredeljuje in razmejuje dva poklica, in sicer psihoterapevt in klinični psihoterapevt. Psihoterapevt bo izvajal psihosocialno podporo, lajšal težave v duševnem zdravju, izvajal podporo pri življenjskih stiskah, medosebnem in družbenem življenju, nudil podporo svojcem in drugo psihosocialno podporo. Klinična psihoterapija poleg naštetega zajema tudi zdravljenje in se izvaja v okviru zdravstvene dejavnosti.

Za oba poklica so določeni pogoji za pridobitev in ohranitev licence, ki dokazuje strokovno usposobljenost psihoterapevta in kliničnega psihoterapevta za samostojno izvajanje psihoterapevtske obravnave.

“Vzpostavljamo tudi pogoje za akademizacijo poklica, saj se določata potrebna vsebina in količina izobraževanja in usposabljanja, česar do sedaj ni bilo,” so zapisali. Poudarjajo, da morajo visokošolski izvajalci pripraviti kakovosten in obsežen program ter pridobiti strokoven kader, da bodo lahko študijski program akreditirali. Soglasje programom bo podalo ministrstvo za zdravje. Certificirati se bodo morali tudi drugi programi teoretičnega usposabljanja.

Strokovne naloge v zvezi z izvajanjem zakona se prenesejo na nosilce javnega pooblastila.

Dodali so še, da predlog zakona v ničemer ne preprečuje vstopa psihoterapevtov na druga področja, na primer na področje socialnega varstva ali šolstva.

Predlog zakona predvideva tudi, da bi kandidati za psihoterapevte morali skupno opraviti najmanj 1900 ur različnih usposabljanj. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je za STA dejala, da o številu ur pričakujejo koristne povratne informacije v javni razpravi, a se ji zdi, da je zapisana številka dobro izhodišče. “Izhajali smo iz evropskih smernic, ker uradnega akademskega izobraževanja za psihoterapijo dejansko ni,” je povedala.

Predstavniki nekaterih psihoterapevtskih združenj in zveze pacientov pa so na današnji novinarski konferenci med drugim izrazili nasprotovanje delitvi psihoterapevtov na dva poklica, saj menijo, da je psihoterapija en samostojen poklic na različnih področjih.

Back to top button