Ministrstvo: Preučili bomo, za koliko je treba povečati število fizioterapevtov v javni mreži

V okviru razvoja strokovnih standardov in kadrovskih normativov bo zelo natančno preučeno, za koliko je treba povečati število fizioterapevtov v javnem zdravstvu in v kolikšnem času bo to možno doseči, so za STA povedali na ministrstvu za zdravje. V združenju fizioterapevtov so ob dolgih čakalnih vrstah namreč pozvali h kadrovskim okrepitvam.

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da se zavedajo vrzeli na področju zagotavljanja dostopnosti do fizioterapevtske obravnave pacientov v okviru pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Fizioterapevti so pomemben član zdravstvenega tima, ker s svojimi aktivnostmi pomembno pripomorejo k okrevanju in rehabilitaciji pacientov. Dostopnost do intenzivne fizioterapevtske rehabilitacije nenazadnje zmanjšuje odsotnost z delovnega mesta zaradi poškodbe ali bolezni, so izpostavili.

V predhodnem odgovoru so sicer sprva zapisali, da je za razliko od drugih poklicev v zdravstvu fizioterapevtov dovolj. Ob tem so se sklicevali na podatke registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu, po katerih je v okviru javne zdravstvene službe v Sloveniji zaposlenih 1860 fizioterapevtov. V javnih študijskih programih in programih s koncesijo letno diplomira več kot 250 fizioterapevtov, izobraževanje in pridobitev naziva diplomirani fizioterapevt pa je možno tudi na zasebnih izobraževalnih zavodih, so dodali.

Sicer pa so na ministrstvu prepričani, da imajo fizioterapevti izjemno pomembno vlogo pri obravnavi pacientov na vseh ravneh in področjih zdravstvenega varstva, bodisi v javnih zdravstvenih zavodih bodisi v socialno-varstvenih zavodih.

Njihova vloga se bo v prihodnosti gotovo še povečevala, še posebej zaradi staranja prebivalstva in dolgoživosti. V Sloveniji delež prebivalcev, starih 65 let ali več, trenutno znaša 21,4 odstotka, povprečna starost v Sloveniji se prav tako viša. Leta 2023 znaša 44 let, v zadnjih 10 letih se je povečala za 1,9 leta. S starostjo se povečuje pojavnost težav pri gibanju in situacij, ko je potrebna intenzivna fizioterapevtska rehabilitacija.

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da tečejo aktivnosti za pripravo pravilnikov za razvoj strokovnih standardov in kadrovskih normativov za posamezne poklicne skupine v zdravstveni dejavnosti. Za področje fizioterapije je pripravljen prvi osnutek pravilnika, “ki je dobra osnova za nadaljnja usklajevanja”.

V Združenju fizioterapevtov Slovenije so v začetku septembra poudarili, da ob trenutnih čakalnih vrstah pričakujejo sprejetje kadrovskih standardov in normativov ter njihovo čimprejšnjo implementacijo. Zavzemajo se tudi za povečanje števila fizioterapevtov.

Število fizioterapevtov je treba povečati na vseh ravneh zdravstva, predvsem pa na primarni ravni, je poudaril predsednik združenja Tine Kovačič. Ob tem je dodal, da je v primerjavi z državami EU Slovenija po številu fizioterapevtov v javni zdravstveni mreži na repu.

Back to top button