Ministrstvo ponovno poziva medicinsko fakulteto in UKC Ljubljana k pogajanjem

Ministrstvo za zdravje je UKC Ljubljana in ljubljansko medicinsko fakulteto spet pozvalo, naj sedeta za pogajalsko mizo in poiščeta rešitve, ki bodo zagotovile nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev v dobro bolnikov, ki potrebujejo pomoč. Spor med stranema se je namreč zaostril, fakulteta je v četrtek zvečer odpovedala za danes sklican sestanek.

“Preučili bomo tudi možne dolgoročne rešitve, ki bi dale ministrstvu za zdravje ustrezno pravno podlago za ukrepanje, s ciljem, da se v bodoče zaščiti bolnike ter njihovo zdravje,” so v sporočilu za javnost napovedali na ministrstvu.

Znova so poudarili, da je popolnoma nesprejemljivo in nedopustno, da bi medsebojne spore reševali na plečih zdravja ljudi. To je povsem v nasprotju s poslanstvom javnega zdravstva, kamor sodi Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, in poslanstvom visokošolskega javnega zavoda Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, kamor sodi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki prav tako opravlja zdravstveno dejavnost. “Je tudi v hudem nasprotju s poklicno etiko zaposlenih, ki sodelujejo v procesu zdravljenja,” so navedli.

“Kot razumemo, namerava UKC Ljubljana nasloviti na sodišče predlog za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo naložilo izvajanje zdravstvenih storitev. Verjamemo, da bo sodišče pri presoji upoštevalo tudi vpliv na življenje in zdravje ljudi,” so dodali.

Kljub temu so inštitut ponovno pozivali, naj nadaljuje izvajanje zdravstvenih storitev, ki jih nujno potrebujejo bolniki, ki se zdravijo v UKC Ljubljana. Samo s takšno odločitvijo bodo izkazali ustrezen in odgovoren odnos, ki ga morajo vsi deležniki v procesu zdravljenja izkazovati do uporabnikov zdravstvenih storitev, so še sporočili z ministrstva.

Spor med institucijama izvira iz 43 milijonskega dolga UKC Ljubljana do fakultete, ki za klinični center izvaja mikrobiološke in patološke preiskave. UKC Ljubljana po drugi strani trdi, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev.

Vodstvi medicinske fakultete in UKC Ljubljana sta se sicer sestali pred dnevi, kjer so stališča po besedah dekana fakultete Igorja Švaba “kar precej zbližali”, a do končnega dogovora ni prišlo.

Medicinska fakulteta je nato v četrtek zvečer odpovedala sestanek z vodstvom UKC Ljubljana, ki je bil načrtovan za danes. Kot so zapisali, so bili v takšno ravnanje primorani, saj da je bil odziv UKC na dogovorjeni predlog fakultete negativen in brez vsebinske obrazložitve. Medicinska fakulteta tako danes začenja tehnične priprave na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana.

V kliničnem centru pa se medtem pripravljajo na možnost vložitve predloga za začasno odredbo, s katero bi sodišče ljubljanski medicinski fakulteti naložilo zagotavljanje storitev za UKC.

Back to top button