Evropski poslanci potrdili 672-milijardni instrument za okrevanje

Evropski poslanci so na današnjem glasovanju na plenarnem zasedanju pričakovano podprli 672,5 milijarde evrov vreden instrument za okrevanje in odpornost (RFF), ki bo državam članicam pomagal v boju s posledicami pandemije covida-19.

Mehanizem v obliki povratnih in nepovratnih sredstev bo namreč namenjen financiranju nacionalnih ukrepov za omilitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije. Gre za osrednji del 750-milijardnega sklada za okrevanje.

Države članice in parlament so se o besedilu uredbe dogovorili decembra, poslanci pa so jo danes potrdili s 582 glasovi za, 40 proti in 69 vzdržanimi. Zdaj jo mora še formalno potrditi Svet EU, nato pa bo stopila v veljavo.

Sloveniji bo iz RFF na voljo do 5,2 milijarde evrov, od tega do 1,6 milijarde nepovratnih sredstev.

Podlaga za črpanje sredstev bodo nacionalni programi za okrevanje in odpornost, ki jih Evropska komisija od članic pričakuje aprila. Ti programi se morajo osredotočiti na ključna prednostna področja unije, kot sta zeleni prehod in digitalna preobrazba. Prav tako bodo do financiranja upravičeni projekti, ki se osredotočajo na institucionalni odziv in pripravljenost na krizo, ter politike, namenjene otrokom in mladim.

V vsakem načrtu bo tako moralo biti najmanj 37 odstotkov sredstev namenjenih podnebju, najmanj 20 pa digitalnim aktivnostim. Iz RFF bo sicer mogoče financirati projekte, povezane z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije, ki so se začeli izvajati po 1. februarju lani. Financiranje bo na voljo tri leta, sredstva pa bodo države članice prejele do 31. decembra 2026.

Več evropskih poslancev iz Slovenije je v torek, ko je bila na dnevnem redu plenarnega zasedanja razprava o RFF, izpostavilo, da bo uspešnost črpanja sredstev iz instrumenta v prvi vrsti odvisna od dobro pripravljenih nacionalnih načrtov.

Nadzor nad izvajanjem RFF bo izvajala Evropska komisija, ki pa jo bosta lahko pristojna odbora Evropskega parlamenta vsaka dva meseca povabila na razpravo o okrevanju EU. Uredba sicer določa, da so do sredstev iz instrumenta upravičene le države članice, zavezane spoštovanju vladavine prava in temeljnih vrednot EU.

Source
STA
Back to top button